Welkom bij de Eigen Kracht Centrale

Bij problemen of zorgen werkt het om deze te delen met mensen die dichtbij staan. Maak samen een plan en kies, indien nodig, welke hulp van hulpverleners passend is. Samenredzaamheid noemen we dat. Zo komt er een plan met ‘eigen’ oplossingen waarover u zelf de regie voert.

Een plan maken

De stichting Eigen Kracht Centrale kan u ondersteunen bij het maken van zo’n plan. Bijvoorbeeld met e-Kracht, een informatief gesprek met een Eigen Kracht-coördinator of met een Eigen Kracht-conferentie.

Actief sinds 2000

De Eigen Kracht Centrale ondersteunt daarnaast in heel Nederland organisaties en overheden bij het werken vanuit vragen van burgers. De stichting bestaat sinds 2000 en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van organisaties en onderzoekers.

Wilt u mensen steunen om zelf een hulpplan te maken?

De Eigen Kracht Centrale is een ANBI-stichting zonder structurele inkomsten. Om mensen te ondersteunen om eerst in eigen kring problemen op te lossen, is steun nodig. Uw gift wordt enorm gewaardeerd! Giften zijn welkom op rekeningnummer NL41 RABO 0153 7808 86, t.n.v. st. Eigen Kracht Centrale Zwolle, o.v.v. ‘gift’.

Eigen Kracht - films en videos
Eigen Kracht - films en videos

Wat is een Eigen Kracht-conferentie? Wat kan het voor mij betekenen? Deze animatie geeft antwoord op die vragen. De film is speciaal ontwikkeld voor jongeren.

Meer zien? Bezoek ons