Ben ik in beeld?

Regieversterkend en creatief aansluiten bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
Begrijpen en goed aansluiten zijn voorwaarden voor werkelijk contact met mensen met een (lichte of matige) verstandelijke beperking en vaak bijkomende psychische/psychiatrische en/of sociale problematiek. Zonder goede aansluiting bestaat geen effectieve begeleiding.

In de praktijk is dit aansluiten soms ingewikkeld. Hoe zorg je dat de gemaakte plannen echt van de betrokkene zijn? Tot waar gaat eigen regie? Hoe sluit je goed aan bij de vragen van de betrokkene en zijn familie? Hoe kun je iemand motiveren als je weinig reflectief vermogen ziet? Wat doe je als beïnvloeding of zelfs misbruik van buitenaf op de loer liggen? Met andere woorden: hoe draag je dán bij aan de versterking van eigen identiteit, eigen regie, eigen keuzen en eigen netwerk, wat essentieel is voor de kwaliteit van leven?

Training
Het ‘ambacht van aansluiten en begeleiden’ vraagt méér dan kennis en een warm hart, hoewel deze onontbeerlijk zijn en óók een plaats hebben in de training. Voor goede antwoorden op bovenstaande vragen werkt deze training ‘van binnen naar buiten’. Bewustzijnsoefeningen over jezelf, je waarden en verlangens, worden vertaald naar die van mensen met een verstandelijke beperking. Er is aandacht voor ontwikkelingsbeelden én de consequenties voor begeleiding. Je oefent oefenen met praktische modellen op grond van bewezen werkzame theorie, vanuit o.a. de ontwikkelingspsychologie, de hermeneutische benadering en het systeemdenken.

Verder wordt aandacht gegeven aan en geoefend met het gebruik van creatieve communicatie, o.a. geïnspireerd op de Person Centered Planning (Mount 2000, Claes e.a. 2010), systeemdenken, regieversterking met eigen mensen (familie, vrienden, bekenden) en het belang en de bandbreedte van eigen regie en keuzen. Je oefent praktisch met mee-tekenen en kleursymboliek bij profielkaarten, plannen maken en thema-aanpak.

De training bestaat uit verschillende werkvormen: oefeningen – interactieve presentaties – spel – uitwisseling – filmpjes – zelfreflectie – praktijkcasuïstiek – creatieve werkvormen – ervaringsleren.

Bij dit alles staat de uniciteit van ieder mens in zijn eigen context en met zijn eigen levensverhaal centraal én hetgeen alle mensen verbindt, want de overeenkomsten zijn uiteindelijk groter dan de verschillen.

Na de training

  • Heb je kennis en praktische handvatten om betrokken en doeltreffend aan te sluiten bij mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking;
  • Kun je de eigen regie van betrokkene effectief bevorderen;
  • Kun je (deelaspecten van) het leven van betrokkene in beeld brengen aan de hand van praktische methoden;
  • Kun je een bijeenkomst faciliteren waarin een Persoonlijk Plan of Thema in beeld wordt gebracht en een werkend plan voor de toekomst wordt gemaakt;
  • Heb je handvatten om begeleiders te coachen op beeldvorming en begeleiding.

Doelgroep
Deze driedaagse cursus is voor hbo/wo sociaal professionals: begeleiders (verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdbescherming, wijkteams, etc.), behandelaars, gedragsdeskundigen en coaches die in hun werk, direct of indirect, te maken hebben met mensen (jeugdigen/volwassenen) met een (lichte) verstandelijke beperking.

Voor geïnteresseerden met een mbo-achtergrond bestaat de mogelijkheid tot een toelatingsgesprek met de trainer.

Deze cursus is ook incompany mogelijk. Wij stemmen qua inhoud, niveau, duur en locatie af op de wensen en behoeften die binnen uw arbeidscontext spelen.

Studiebelasting
Drie dagen (zes dagdelen) training.

Accreditatie
De cursus wordt Registerplein geaccrediteerd. Een andere accreditatie kan in overleg.

Kosten
€ 795,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.