Faciliteren en organiseren van familiegroepsbijeenkomsten

In de training ‘faciliteren en organiseren van familiegroepsbijeenkomsten’ leren deelnemers de vaardigheden voor het gehele proces, van het eerste gesprek met een jeugdige en zijn gezin, het voorbereiden van alle deelnemers tot en met het begeleiden van de formele bijeenkomst met een (grote) kring.

We starten bij de visie achter het familiegroepsplan en gaan vervolgens praktisch aan de slag met alle stappen in het proces. Sinds 2015 staat het familiegroepsplan als onderdeel in de Jeugdwet. Eén van de manieren voor professionals in de jeugdzorg om te komen tot een familiegroepsplan is het faciliteren en organiseren van een familiegroepsbijeenkomst, waar een jeugdige met zijn of haar gezin en bredere netwerk een plan maakt, waarbij professionals informatie bieden.

Training
Met film, power-points, oefeningen en dialoog wordt aangesloten bij het proces van de individuele professional:

  • Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een familiegroepsplan en hoe ga ik hiermee werken?
  • Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe?
  • Hoe blijf ik steeds weer de familie en zijn/haar mensen betrekken en activeren de regie te behouden en/of opnieuw te nemen?
  • Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze?

Er is aandacht voor:

  • Wat dit betekent voor mij als professional.
  • Hoe mijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en opgroeien van kinderen zich verhoudt tot het familiegroepsplan.
  • Hoe mijn visie, waarden en overtuigingen zich verhouden tot het familiegroepsplan.
  • Hoe het familiegroepsplan onderdeel kan worden van mijn werkwijze en het beleid van de organisatie.
  • Het maken van een plan voor de praktijk.

De training is praktisch van aard, ervaringsleren staat centraal. Deelnemers worden actief uitgenodigd om de gegeven informatie en voorbeelden te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen. Het doel is om concrete handvatten mee te krijgen zodat deelnemers vertrouwd raken om zelf als professional het netwerk te activeren, maatwerk te leveren en het gehele proces te begeleiden.

Omvang
De training duurt twee dagen (vier dagdelen), ieder van 9.30 tot 16.30 uur.
Online bieden we deze training aan in vier dagdelen van ieder 3 uur.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep.

Accreditatie
Het deelnemen aan deze training levert 13 accreditatiepunten bij het SKJ (SKJ199618). De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Kosten
In company: € 795,- per dagdeel.
Als de training wordt gegeven in twee hele dagen, dan zijn de kosten in totaal € 3.090,-.
Prijs in company is inclusief voorbereiding, materiaal, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.

Open inschrijving: online, € 100,- per persoon, per dagdeel. De gehele training is € 400,- per persoon, inclusief materiaal. Op locatie zijn de kosten € 590,- per persoon voor de gehele training.

Deze training kan betaald worden vanuit het STAP-budget.

De trainingen zijn BTW-vrij.