Het familiegroepsplan in de Jeugdwet

Familiegroepsplan in de wet
De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan: het familiegroepsplan. Dit is omschreven als een plan van aanpak opgesteld door de ouder(s), samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. De Eigen Kracht Centrale heeft al bijna 20 jaar ervaring met het maken van en het werken met familiegroepsplannen. 

Training
In deze korte kennismakings- of basistraining, maken deelnemers kennis met de volgende onderwerpen:

  • Wat zegt de wet over het familiegroepsplan?
  • Wat is het, wat is het niet en hoe werkt het?
  • Wat is de visie achter het familiegroepsplan?

Aan het eind van de presentatie weten deelnemers wat het familiegroepsplan inhoudt, kunnen ze dit bespreken met hun cliënten en hebben ze enkele handvatten om zelf aan de slag te gaan met het familiegroepsplan, samen met hun cliënten en de netwerken van de cliënten.

Studiebelasting
Totale studiebelasting drie uur. Voorafgaand aan de basistraining ontvangen deelnemers studiemateriaal ter voorbereiding op de training. De training zelf duurt twee uur.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente. Aan deze training zit geen maximum aantal deelnemers. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep. 

Accreditatie
Het bijwonen van deze presentatie, inclusief de voorbereiding hierop, levert 3 accreditatiepunten bij het SKJ (SKJ205692).

Kosten
Open inschrijving, online: € 100 per persoon, inclusief materiaal.
In-company, live of online € 595, inclusief materiaal, voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.
De training is BTW-vrij.

De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.