Grondhouding oplossingsgericht werken vanuit de visie van Eigen Kracht

Oplossingsgericht werken
Het doel van deze training is het ontwikkelen van een grondhouding die past bij oplossingsgericht werken. De training is ontwikkeld vanuit de visie van Eigen Kracht, waarin regie bij mensen zelf laten en kringen van mensen groter maken, centraal staan. Er is ook aandacht voor het familiegroepsplan, zoals onderdeel van de Jeugdwet.

Training
De training start met een introductie op de visie en verkent vervolgens vanuit die visie het oplossingsgerichte werken: de achtergrond, de verschillende stappen, de basishouding en het constructivistisch werken. Vervolgens komen eigen overtuigingen en de kernwaarden aan bod, om zo een eigen stijl en toepassing van oplossingsgericht werken te leren kennen en de succeservaringen van oplossingsgericht werken te vergroten. Hoe kun je oplossingsgerichte reacties geven? Ook is er aandacht voor oplossingsgericht werken in het team: hoe herken je dit, hoe kun je het toepassen en hoe ontwikkel je een gedragen werkwijze voor het hele team?

De scholing heeft aandacht voor kennis van oplossingsgericht werken, voor de achtergrond ervan, voor de verschillende stappen en voor de toepassing. Het doel is de grondhouding oplossingsgericht werken eigen te maken. Dit gebeurt door een aantal theoretische kaders toe te lichten, maar vooral door heel veel oefenen, op een veilige en prettige manier, in allerlei werkvormen. Er is aandacht voor de eigen praktijk en tijd voor reflectie op de eigen rol en taken. De deelnemers kunnen er na de training direct mee aan de slag.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente.

De training wordt in-company aangeboden waarbij deze is toespitst op de specifieke organisatie. Bij voldoende belangstelling wordt de training ook aangeboden op open inschrijving waardoor deelnemers uit verschillende organisaties gezamenlijk aan de slag kunnen.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep.

Studiebelasting
De training duurt drie dagdelen van ieder vier uur.

Accreditatie
Het deelnemen aan deze training levert 11 accreditatiepunten bij het SKJ (SKJ200662).

Kosten
€ 795,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.

De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.