KRINGKRACHT bij mensen met een verstandelijke beperking

Werken vanuit de visie van Eigen Kracht in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

Met werken vanuit de visie van Eigen Kracht wordt bedoeld: mensen bij de problemen en oplossingen betrekken in plaats van mensen uitsluiten, verantwoordelijkheid bij cliënten zelf laten en kringen groter maken. Dit leidt ertoe dat de regie blijft bij de mensen om wie het gaat en dat professionals en families goed samenwerken. Een ander resultaat is dat de cliënt veelal meer wordt ondersteund door het eigen netwerk, op korte en lange termijn, immers: daar waar men mede-regie heeft neemt men verantwoorde­lijkheid. Doel van de training is deelnemers (verder) vertrouwd te maken met de visie en te laten zien hoe ze vanuit deze visie in hun dagelijkse praktijk in gelijkwaardigheid met alle betrokkenen kunnen werken.

Training
In de training wordt aandacht besteed aan de visie van de organisatie en de vertaling naar de praktijk: hoe vergroot je de kring van eigen mensen, met aandacht voor de specifieke situaties en dilemma’s die bij een beperking een rol kunnen spelen. Gekeken wordt hoe deze werkwijze zich praktisch laat vertalen naar het organiseren van thema- en planbijeenkomsten en hoe een goede uitvoer van de gemaakte plannen wordt bewerkstelligd. Ook wordt aandacht besteed aan drempels die je kunt tegenkomen, zoals iemand die geen netwerk lijkt te hebben, cliënten of ouders die anderen niet ‘willen lastigvallen’, etc. Er wordt gekeken naar kansen en meerwaarde voor alle betrokkenen en naar hetgeen bijdraagt om als medewerker vanuit deze visie te werken (persoonlijk, intercollegiaal, vanuit de organisatie).

In de training wordt gebruik gemaakt van power points, spel- en bewustwordingsoefeningen, filmpjes  en uitwisseling. Ervaringen vanuit de eigen werkpraktijk en vanuit de ruime praktijk van de Eigen Kracht Centrale worden gekoppeld aan relevante theoretische achtergronden / modellen. Tevens is er ruimte voor discussie en het werken aan een plan om deze manier van werken verder in te passen in de eigen organisatie. De training wordt op maat gemaakt en sluit daardoor aan bij de stand van zaken van de organisatie en bij de ervaringen van de deelnemers.

Na deze training

  • Is er aandacht geweest voor je persoonlijke leerdoelen bij deze training.
  • Heb je vanuit persoonlijke en beroepsmatige context de betekenis ervaren van regie en de kracht van samen.
  • Heb je met elkaar stilgestaan bij impact hiervan voor mensen met een beperking.
  • Heb je praktische handvatten om de eigen kring van cliënten (familie, vrienden, bekenden en buren) te vergroten.
  • Heb je geoefend om hierover het gesprek (of een creatieve variant hiervan) aan te gaan met cliënten/familie in de eigen werkpraktijk.
  • Is er aandacht voor weerstand, drempels en dilemma’s (van jezelf, cliënt, familie, evt. collegae) en effectieve reacties hierop.
  • Heb je geoefend met het stellen van regieversterkende vragen (aangepast aan niveau en context).
  • Heb je in je werk praktijkervaring opgedaan en kunnen terugkoppelen binnen de training.
  • Heb je een plan gemaakt hoe individueel en/of als team verder gaat met de opbrengsten en of / wat hier verder voor nodig is.

Doelgroep
De training KRINGKRACHT is gericht op medewerkers van organisaties in de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking die de visie van Eigen Kracht (verder) willen invoeren en verankeren.

Studiebelasting
Deze training omvat twaalf uur. Daarnaast wordt voorbereiding gevraagd tussen het tweede en derde dagdeel in: het oefenen in de werkpraktijk (het laatste gebeurt veelal binnen de reguliere werkuitvoering, door de werkpraktijk als voorbeeld te gebruiken). Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep.

Accreditatie
Accreditatie mogelijk in overleg.

Kosten
€ 795,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.