Methodische Leercirkel

De Methodische Leercirkel is een intensieve vorm van geleide intervisie  waarbij inbrenger en collega’s diepgaand reflecteren op een ingebrachte (vaak persoonlijke) reflectievraag. Hierbij wordt op verschillende niveaus gereflecteerd: persoonlijk (‘wat maakt dat ik in die situatie zo reageer’, ‘hoe komt het dat ik me irriteer aan…’ / ‘ik blokkeer als… dit mij zo raakt’, etc.) en professioneel (wat zijn de volgende stappen, van waaruit en waartoe)

Systeemgericht
Door de wijze van werken wordt onder meer geoefend in het stellen van regieversterkende vragen. Ook is er aandacht voor systeemgericht denken en werken (o.a.: welke ‘eigen kring’ is betrokken). Inzichten worden verbreed naar ieders eigen leren en functioneren (‘wat neem ik mee voor mezelf en naar mijn werkpraktijk’).

Leeruitkomsten
De leeruitkomst is verdieping en kwaliteitsverbetering in zowel de persoonlijk-professionele ontwikkeling als in de concrete beroepsuitoefening en het reflecteren hierop. Hiernaast wordt het werken vanuit regie-versterking en ‘samen-kracht’ verder ontwikkeld.

Doordat vanuit persoonlijke leervragen en praktijkinbrengen wordt gewerkt is het geleerde direct toepasbaar voor zowel de inbrenger als zijn/haar collega’s. Dit laatste door genoemde transfer naar ieders werkpraktijk.

Omvang
Een bijeenkomst duurt twee uur, de training bestaat uit tenminste zes bijeenkomsten van ieder twee uur. Dit aantal kan worden uitgebreid.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep.

Accreditatie
Het deelnemen aan deze training levert per bijeenkomst 2 reflectiepunten op, met verklaring begeleide intervisie vanuit LVSC-geregistreerde supervisor. Met bij zes bijeenkomsten dus een totaal van 12 punten. De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Begeleider
De begeleider is een door de LVSC-geregistreerde supervisor.

Kosten
In company: € 360,- per bijeenkomst
De methodische leercirkel is BTW-vrij. Prijs in company is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.