Werken met het familiegroepsplan

Familiegroepsplan
De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan, het familiegroepsplan. Dit wordt omschreven als een plan van aanpak opgesteld door de ouder(s), samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. De Eigen Kracht Centrale heeft al bijna 20 jaar ervaring met familiegroepsplannen. Deze opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld in deze training.

Deelnemers worden geïnformeerd over:

 • Familiegroepsplan zoals bedoeld in de Jeugdwet. Wat is het, wat is het niet en hoe werkt het?
 • Visie van herstelgericht werken in relatie tot burgerschap, samenredzaamheid, regie, besluitvorming, eigenaarschap en het vergroten van kringen/netwerken.

Training
Met film, power points, oefeningen en dialoog wordt aangesloten bij het proces van de individuele professional:

 • Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een familiegroepsplan en hoe ga ik hiermee werken?
 • Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe?
 • Hoe blijf ik steeds weer de familie en zijn/haar mensen betrekken en activeren de regie te behouden en/of opnieuw te nemen?
 • Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze?

Er is aandacht voor:

 • Wat dit betekent voor mij als professional.
 • Hoe mijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en opgroeien van kinderen zich verhoudt tot het familiegroepsplan.
 • Hoe mijn visie, waarden en overtuigingen zich verhouden tot het familiegroepsplan.
 • Hoe het familiegroepsplan onderdeel kan worden van mijn werkwijze en het beleid van de organisatie.
 • Het maken van een plan voor de praktijk.

De training is praktisch van aard. Deelnemers worden actief uitgenodigd om de gegeven informatie en voorbeelden te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen. Het doel is om concrete handvatten mee te krijgen zodat je vertrouwd wordt om zelf te werken met het familiegroepsplan.

Omvang
De training duurt één dag (twee dagdelen) van 9.30 tot 17.00 uur. Online bieden we deze training aan in twee dagdelen van ieder drie uur.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep. 

Accreditatie
Het deelnemen aan deze training levert 7 accreditatiepunten bij het SKJ (SKJ206619). De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Kosten
Open inschrijving, online: € 200,- per persoon, inclusief materiaal.
In company: € 795,- per dagdeel, inclusief materiaal, voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.
De trainingen zijn BTW-vrij.