Werken vanuit de visie van Eigen Kracht

Visie van Eigen Kracht
Werken vanuit de visie van Eigen Kracht betekent mensen bij de problemen en oplossingen betrekken, verantwoordelijkheid bij burgers laten en kringen groter maken. Dit leidt ertoe dat de regie bij burgers blijft en professionals en families beter kunnen samenwerken. Samenredzaamheid staat hierbij centraal.

Training
In de training worden deelnemers geïnformeerd over:

 • Visie van Eigen Kracht die gaat over burgerschap, samenredzaamheid, regie, besluitvorming, eigenaarschap en het vergroten van kringen/netwerken.
 • Familiegroepsplan zoals bedoeld in de Wet op de jeugdzorg, die sinds 1 januari 2015 van kracht is: wat is het, wat is het niet en hoe werkt het?
 • Overige wetgeving gericht op het maken van een plan met het netwerk.

Met film, oefeningen, reflectie en dialoog wordt aangesloten bij het proces van de individuele professional:

 • Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een familiegroepsplan en hoe ga ik hiermee werken?
 • Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe?
 • Hoe blijf ik steeds weer de familie en zijn/haar mensen betrekken en activeren de regie te behouden en/of opnieuw te nemen?
 • Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze?

Met aandacht voor:

 • Wat dit betekent voor mijn rol als professional?
 • Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de professional voor de veiligheid en opgroeien van kinderen zich tot het familiegroepsplan.
 • Hoe verhouden visie, waarden en overtuigen van mij als professional zich tot het familiegroepsplan.
 • Hoe kan het familiegroepsplan onderdeel worden van de werkwijze en het beleid van organisaties.

De training eindigt met een plan gemaakt door alle betrokkenen over wat er nodig is om geleerde te verankeren.

De training is gericht op de praktijk. Deelnemers worden actief uitgenodigd om de gegeven informatie en voorbeelden te vertalen naar hun dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen. Deelnemers ontvangen concrete handvatten zodat ze zich vertrouwd voelen om te werken met het familiegroepsplan.

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente.

De training wordt in-company aangeboden waarbij we hem toespitsen op de specifieke organisatie. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere training op maat voor de deelnemende groep.

Studiebelasting
De training duurt drie dagdelen van ieder vier uur.

Accreditatie
13 accreditatiepunten bij het SKJ (SKJ204468).

Modules
De training is opgedeeld in drie modules die ook los zijn te volgen. Daarbij levert de eerste module 5 accreditatiepunten op en module 2 en 3 ieder 4 punten.

Kosten
€ 795,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.