Actueel

“Met dit plan krijg ik een nieuwe kans”

27 november 2020 Blog

“We hebben al vaak geprobeerd een plan te schrijven, samen met mijn vader, maar we kregen steeds ruzie. Nu lukte het wel,” vertelt een 28-jarige vrouw na haar Eigen Kracht-conferentie. Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Net als in de Jeugdwet en Wmo staat hierin dat mensen recht hebben op het maken van een eigen plan van aanpak, in dit geval om verplichte zorg te voorkomen.

Lees verder

“Drugsverslaafden komen ook uit families”

20 november 2020 Blog

Tijdens de digitale bijeenkomst van het Europese family group conference-netwerk, deelden Schotse collega’s een bijzondere film: ‘Recognition matters’. De film combineert een verhaal met onderzoek van de Universiteit van Edinburgh vanuit de theorie van erkenning van Honneth. Dr. Mitchell vertelt dat uit het onderzoek blijkt dat betere resultaten in hulpverlening worden behaald als er sprake is van empowerment, erkenning en partnerschap met professionals. Het gaat om gehoord en gezien worden en dus om erkenning krijgen.

Lees verder

Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing

13 november 2020 Blog

Twintig landen doen deze week mee aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van Family Group Conferences, de internationale naam voor Eigen Kracht-conferenties. Jaarlijks komen we samen in één van de landen, maar dit jaar uiteraard digitaal. Op ons initiatief wisselen we vijf ochtenden via Zoom met collega’s ervaringen uit. Het is fijn om verhalen te horen en herkenning te vinden in de ervaringen.

Lees verder

Van verdeeldheid naar saamhorigheid

6 november 2020 Blog

“Tijdens de voorbereiding hoorde ik steeds ‘ik wil er niet over praten en ik ga ervan uit dat niemand zal komen’,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. Een gemeente vroeg ons in gesprek te gaan met inwoners om een buurtbijeenkomst te organiseren. In het dorp was veel onrust en overlast. Door ruzies tussen families waren verschillende kampen ontstaan. Er was verdeeldheid en onderling weinig saamhorigheid. De vele incidenten werden uitgebreid beschreven in de plaatselijke media.

Lees verder

Zonder onderbreking in gesprek

30 oktober 2020 Blog

In trainingen vragen we mensen regelmatig om in kleine groepjes tijd te nemen om een persoonlijk verhaal te delen. Iets uit het privé-leven of van het werk, in ongeveer vijf minuten per persoon. “Probeer tussendoor geen vragen te stellen.” Het is altijd bijzonder wat er vervolgens gebeurt. Ook deze week ontstonden in een training direct mooie gesprekken, zelfs op anderhalve meter afstand.

Lees verder

Iets van het leven maken

23 oktober 2020 Blog

De meeste aanvragen voor Eigen Kracht-conferenties komen via professionals (in 2019 was het 71%), een deel komt van mensen zelf (17% in 2019) en de overige 12% komt van iemand uit het sociale netwerk. Zo kwam er een vraag van een echtpaar, dat grote zorgen had over hun schoonzoon. Zij kenden ons via buren. De Eigen Kracht-coördinator vertelt: “Hun dochter was om het leven gekomen bij een ongeluk en sinds die dag had hun schoonzoon zich volledig teruggetrokken."

Lees verder

Meebewegen in coronatijd

16 oktober 2020 Blog

“Is jullie werk erg veranderd door corona?”, vroeg een gemeenteambtenaar deze week aan een collega. Het antwoord op die vraag is ja en nee tegelijk. ’De familie bepaalt het tempo’ is een uitdrukking die wij veel gebruiken als het over Eigen Kracht-conferenties gaat. Zo is er soms tijd nodig voor mensen om over de drempel te stappen en met naasten te delen wat er aan de hand is. Ook komt een familie soms pas in beweging als een oma, een oom of een relatieve buitenstaander als een buurvrouw met de vuist op tafel slaat.

Lees verder

Zelf doen wat je anderen adviseert

9 oktober 2020 Blog

“In onze regio zijn ouders zelf aan zet,” zegt Wim van Oostende, directeur bij de Centra voor Jeugd en Gezin Noord-Veluwe. “Als ze bij ons komen met een vraag, maken zij hun eigen plan met de mensen om hen heen en zij beheren ook zelf hun dossier.” Eén van de regiomanagers sprak hem deze week over ‘practise what you preach’ oftewel zelf doen wat je anderen adviseert.

Lees verder

Familiebedrijf en familieband

2 oktober 2020 Blog

Deze week bezocht een Eigen Kracht-coördinator een familie die een plan wil maken om ondanks grote meningsverschillen met elkaar in verbinding te blijven. “Een zestienjarige jongen besloot tijdens de lockdown te stoppen met school en samen met de vader van een vriendje een IT-beveiligingsbedrijf op te zetten,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Hij volgde een timmeropleiding om op termijn, als enige erfgenaam, het familiebedrijf over te nemen.”

Lees verder

Pas op de plaats

25 september 2020 Blog

Een maatschappelijk werker is betrokken bij een jongen (15) die al vijf jaar bij zijn oom en tante woont. De laatste tijd gaat het niet goed in dit netwerkpleeggezin. De jongen pubert flink en heeft veel ruzie met zijn oom en tante en met zijn pleegbroers en -zussen. Hij spijbelt van school en loopt af en toe weg. Na een bezoek besluit de jeugdbeschermer dat het niet meer gaat en hij regelt per direct een crisisplek voor de jongen.  

Lees verder