Actueel

Universele verhalen

18 oktober 2019 Blog

Tijdens de bijeenkomst van het Europese netwerk, waar ik vorige week over schreef, werden veel voorbeelden uitgewisseld. Ieder land kent eigen gewoonten en heeft eigen wetgeving, maar de landen hebben ook veel gemeen. In een kleine groep spraken we over Eigen Kracht-conferenties voor volwassenen. De achtergronden zijn vergelijkbaar: verslaving, schulden, psychiatrische problematiek, dementie en eenzaamheid. “We kregen een telefoontje van een mevrouw die zich zorgen maakte over haar buurvrouw, omdat zij bijna nooit meer buiten kwam en contact afhield,” vertelt een Europese collega.

Lees verder

Een verhaal uit Slowakije

11 oktober 2019 Blog

Eén keer per jaar wisselen mensen uit achttien landen ervaringen uit om van elkaar te leren en samen verder te ontwikkelen. Dit jaar zijn we te gast bij de Slowaakse collega’s. Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst organiseerden ze een dag voor families, hulpverleners, beleidsmakers en het Slowaakse ministerie over Family Group Conferences. Er waren meer dan 220 deelnemers. De Eigen Kracht Centrale mocht ook een presentatie geven. In de middag deelden betrokkenen uit Slowakije verhalen.

Lees verder

Plan in verdrietige omstandigheden

4 oktober 2019 Blog

“Het mooiste was dat de kinderen bij elkaar konden blijven,” zegt een collega die nog zichtbaar onder de indruk is van een Eigen Kracht-conferentie. We waren gebeld door een jeugdbeschermer over een moeder die bij hen had aangeklopt voor hulp. De collega: “Zij had net van haar arts te horen gekregen dat ze terminaal ziek was en nog hooguit drie maanden te leven had.

Lees verder

Aannames

27 september 2019 Blog

Vorige week nam één van onze Eigen Kracht-coördinatoren afscheid, met een feestelijke avond met de collega’s uit de regio. Ze deden een ronde waarin ieder een verhaal deelde waaraan hij of zij speciale herinneringen had. “Ik weet nog goed hoe ik me tijdens een van de Eigen Kracht-conferenties bewust werd van aannames die ik heb,” vertelt de coördinator die afscheid nam. “Daar heb ik veel van geleerd.”

Lees verder

Wet verplichte ggz

20 september 2019 Blog

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Vorige week vond hierover een conferentie plaats waar de Eigen Kracht Centrale, samen met Mind, GGZ Nederland en de NVvP, een workshop gaf. Die ging over een belangrijk onderdeel van de wet: het recht op het maken van een eigen plan van aanpak voor mensen die te maken krijgen met verplichte ggz.

Lees verder

Geen verslaglegging

13 september 2019 Blog

“Eén van de prettige dingen van Eigen Kracht-coördinator zijn, is voor mij dat ik zelf niets hoef met informatie,” zegt een coördinator in een gesprek over onze manier van werken. “We luisteren en stellen vragen, zodat de ander verder kan denken.” In het gesprek komen voorbeelden voorbij en we komen erop uit dat het soms in kleine dingen zit. Kleine dingen die in hun effect groot kunnen zijn. “Als ik met mensen praat over een Eigen Kracht-conferentie, dan hoef ik geen verslag te maken, niets te duiden of te analyseren.”

Lees verder

Re-integratie met familie en vrienden

6 september 2019 Blog

Heeft het zin om familie en vrienden te betrekken bij het vinden van betaald of vrijwilligerswerk? Het tijdschrift AD Visie publiceerde onlangs een samenvatting van een wetenschappelijk artikel over de toegevoegde waarde van de inzet van sociaal netwerk bij re-integratie. Het hele artikel is gepubliceerd in Disability and Rehabilitation. Uit onderzoek van Kor Brongers e.a. blijkt dat een Eigen Kracht-conferentie toepasbaar lijkt als alternatieve en innovatieve methode bij het opstellen van een re-integratieplan.

Lees verder

Betekenis van een kinderrecht

30 augustus 2019 Blog

Zeventien samenwerkende organisaties in Europa, allemaal werkend met Eigen Kracht-conferenties/family group conferences, schreven een brief aan de Verenigde Naties om het recht op de agenda te zetten van kinderen en hun families om bij hulpvragen altijd te starten bij het bredere sociale netwerk. Hoeveel dit recht kan betekenen voor een kind werd ook afgelopen weken weer zichtbaar bij het maken van een familiegroepsplan voor een jongen van 9.

Lees verder

Geen concurrentie hulpverlening, maar aanvulling

23 augustus 2019 Blog

Bij de Eigen Kracht-conferenties die ik als Eigen Kracht-coördinator voorbereid, kom ik regelmatig hulpverleners tegen die voor het eerst een conferentie meemaken. Vaak ervaar ik in het begin weerstand bij hen. In een persoonlijk gesprek leg ik uit wat mijn rol is ten aanzien van de hoofdpersoon van de Eigen Kracht-conferentie. Daarbij zeg ik nadrukkelijk dat ik geen hulpverlener ben en dat hun specialisme belangrijk is en blijft voor hun cliënt.

Lees verder

Mijn rol als Eigen Kracht-coördinator

16 augustus 2019 Blog

Eigen Kracht-coördinator Mieneke Muntendam over haar rol tijdens een Eigen Kracht-conferentie: “Ik hoef mijn onafhankelijkheid gelukkig niet te ‘verkopen’. Aan niemand. Ik ben onafhankelijk. Dat weet en voel ik en straal ik uit. Mensen – families, hun eigen kring en professionals – voelen en zien dat ook. Dat geeft mijzelf rust en ruimte en alle mensen waarmee ik te maken heb rond een Eigen Kracht-conferentie ook."

Lees verder