Actueel

Altijd een kans

5 maart 2021 Blog

“Ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar te monitoren bij dit gezin, het netwerk doet alles,” vertelt jeugdbeschermer Marlinde van den Heuvel uit Apeldoorn naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie voor twee meisjes (8 en 10) en hun alleenstaande moeder uit Suriname. “Er waren veel hulpverlenende instanties betrokken, maar niemand kreeg echt contact met hen. De problematiek was heftig. De kinderen gingen niet meer naar school, de hygiëne was niet goed en er werd nooit gekookt. Het huis bleek niet aangesloten te zijn op het gas."

Lees verder

Een plan voor een tussenstap

26 februari 2021 Blog

“De familie wilde heel veel doen en eigenlijk te snel,” vertelt een jeugdbeschermer over de familie van een 14-jarige jongen die in een behandelcentrum woont. De jongen was ruim twee jaar geleden uithuisgeplaatst, naar aanleiding van een onderzoek na een melding van huiselijk geweld. Tot verdriet van iedereen werd hij in een centrum geplaatst aan de andere kant van het land. Voor zijn familie werd het daardoor moeilijk om regelmatig langs te komen.

Lees verder

“Ik wilde niemand lastigvallen”

19 februari 2021 Blog

“Ik voelde me erg alleen, maar moest sterk blijven. Het ging niet om mij, maar om mijn man,” vertelt een vrouw van 76 jaar. Ze zorgt voor haar man, die dementeert en lichamelijke klachten heeft. “Ik stond er niet bij stil dat het steeds zwaarder werd, omdat ik het vol moest houden. Dat werd lastig toen er financiële problemen ontstonden. De vrouw van de thuiszorg, die twee keer per week kwam, merkte het en zei dat ze zich zorgen maakte over mij. Ze vroeg me of ik steun had."

Lees verder

Een plan buiten de kaders (2)

12 februari 2021 Blog

Vlak voor de kerst deelde ik het verhaal van een gezin met zes kinderen dat als vraag had ‘hoe kan er weer rust komen?’ De vader had ADHD en was op dat moment overbelast thuis. Er was veel professionele ondersteuning, maar dat had niet het gewenste effect. De gemeente en betrokken professionals wilden het gezin de kans geven om met hun netwerk een plan te maken en dit plan zou leidend zijn in wat er geboden werd. In het plan was een campingplaats met vrijstaande stacaravan het meest belangrijk.

Lees verder

Van gedwongen naar vrijwillige hulp

5 februari 2021 Blog

“Ik had heel veel professionele hulpverleners, maar ik merkte dat niemand naar mij luisterde als moeder. Toen heb ik gezegd dat ik wilde dat mijn netwerk betrokken werd,” vertelt een moeder van twee kinderen (6 en 7 jaar) over haar Eigen Kracht-conferentie. “De professionals keken eigenlijk alleen nog maar naar mijn problemen en ik wist niet eens meer wat er precies aan de hand was. Dat was ook niet goed onderzocht. Doordat ze zoveel overnamen, was ik heel onstabiel geworden."

Lees verder

Samen een plan maken in de ggz

29 januari 2021 Blog

Op 21 januari is Ellen Meijer gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met het academisch proefschrift ‘Family Group Conferencing in psychiatry: forming a new practice’. Het onderzoek laat onder meer zien dat het lastig is om Eigen Kracht-conferenties van de grond te krijgen in de psychiatrie. In de psychiatrie hebben bureaucratie en hiërarchie een grote rol, terwijl in een Eigen Kracht-conferentie gezocht wordt naar een verhouding waarin de kring van betrokkenen zeggenschap verwerft, gesteund door de expertise van professionals.

Lees verder

Voor de hand liggend

22 januari 2021 Blog

“Het lag zo voor de hand, maar toch dacht ik er niet aan,” vertelt de jeugdbeschermer over de situatie van een ernstig zieke moeder en haar twee jonge kinderen. De moeder had leukemie en moest vaak naar het ziekenhuis. Door de behandelingen was ze erg ziek en had ze weinig energie. Twee jaar geleden was ze gescheiden van haar man na een enorme strijd.

Lees verder

Een plan voor school en verder

15 januari 2021 Blog

“Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het niet mee,” zei een leerplichtambtenaar tijdens het eerste deel van de training ‘Werken met het familiegroepsplan’, over het betrekken van het netwerk. “Iedereen vindt het belangrijk, maar het gebeurt vaak niet.” In verband met de coronamaatregelen gaven we de training online. In dit geval aan een kleine groep professionals, waaronder medewerkers van een CJG en deze leerplichtambtenaar. Zij deelde een situatie uit haar praktijk.

Lees verder

Paniek over plan van aanpak

8 januari 2021 Blog

“Soms bellen mensen in paniek,” vertelt een collega. “Omdat er een plan nodig is en ze niet weten wat te doen.”  Ze vertelt over een vrouw van 30 jaar die belde, omdat ze gevraagd was door haar casemanager om een formulier voor een ‘plan van aanpak’ in te vullen. De vrouw heeft al vele jaren last van psychosen en is in behandeling bij een ggz-instelling.

Lees verder

Een plan buiten de kaders

18 december 2020 Blog

“Hoe kan er weer rust komen?”, was de vraag van een gezin met zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Eén van de kinderen had een lichamelijke beperking, een ander een verstandelijke beperking en bij de oudste dochter was autisme vastgesteld. De vader had ADHD en was op het moment dat wij in beeld kwamen overbelast thuis. Dit had geleid tot een terugval in inkomen, wat niet hielp voor de rust in het gezin. Er was veel ondersteuning: dagbesteding, dagbehandeling, gezinsbegeleiding, opvang in vakanties, een logeerhuis, behandelingen en medicatie.

Lees verder