Actueel

Als familie voor elkaar zorgen

7 mei 2021 Blog

Een jeugdbeschermer belde ons vanwege zorgen over twee jongens van 10 en 8 jaar, die bij hun oma woonden. Ze merkte dat het voor oma zwaar werd en dat het met de jongens niet goed ging. De leerkracht van het oudste jongetje had gezegd dat ze zag dat hij niet lekker in zijn vel zat. Mijn collega: “De jeugdbeschermer wist dat een hele kring mensen betrokken was, een grote Kaapverdische familie, maar ze had geen idee wat ze deden en kon geen contact met hen krijgen.

Lees verder

Persoonlijke bronnen die het verschil maken

30 april 2021 Blog

“Regelmatig staan in de kranten schrijnende verhalen van gezinnen waar zorgen waren over de kinderen, maar waar geen passende oplossingen zijn gevonden. De gevolgen voor de kinderen, hun ouders en andere familieleden zijn heel ernstig. Vaak waren het familieleden of buren die aan de bel trokken. Toch worden die mensen uit het eigen netwerk zelden betrokken bij de oplossingen. "Terwijl zij het verschil kunnen maken,” zegt een collega. “We laten in ons systeem zoveel waardevolle bronnen liggen.”

Lees verder

Regie vanaf het eerste gesprek

23 april 2021 Blog

“Wordt het juiste gesprek wel gevoerd, dat vraag ik me vaak af,” zegt een Eigen Kracht-coördinator, naar aanleiding van een boeiend artikel in het VNG-magazine ‘Worstelen met vertrouwen’, waarvoor ze geïnterviewd is. Ze benoemt hierin het belang van vertrouwen in burgers en het omdraaien van besluitvorming, zodat mensen samen met hun kring zelf een plan maken. Ook vertelt ze over het werk dat ze ruim dertig jaar heeft gedaan bij de gemeente Groningen, onder andere als programmamanager Wmo en Vernieuwing sociaal domein.

Lees verder

In twee stappen naar een plan

16 april 2021 Blog

Bij het eerste telefoontje zei de medewerker van het wijkteam: “Het is belangrijk dat deze ouders samen een plan maken, maar ik zie het somber in. Ze blijven maar op elkaar mopperen en komen er niet uit. Toch is het de moeite waard om te kijken of ze samen met hun netwerken om de tafel kunnen.” Het ging over gescheiden ouders van twee jongens van tien en acht jaar. Er was geen omgangsregeling en de ruzies duurden voort.

Lees verder

Motivatie in de voorbereiding op een plan

9 april 2021 Blog

Met de scriptie ‘Fuerza Propria, onderzoek naar de motiverende en activerende rol in de voorbereidende fase van een Eigen Kracht-conferentie’ studeerde Sarah van Wassenaer vorige week af aan de Hogeschool Leiden. Ze heeft acht interviews gehouden met hoofdpersonen uit conferenties, hulpverleners en Eigen Kracht-coördinatoren en gesprekken in de voorbereidende fase geobserveerd. De vraag was op welke wijze de hoofdpersonen en hun kring zich tijdens de voorbereidende fase door de coördinator gemotiveerd en geactiveerd voelen om samen met elkaar aan de slag te gaan. 

Lees verder

Ruzie van straat naar school

2 april 2021 Blog

Op een basisschool is veel gedoe met ruzies waar kinderen en ouders bij betrokken zijn. De school belde ons en we hebben een online overleg gehad met de school, de wijkagent en een gemeenteambtenaar. Tijdens het overleg bleek dat het eigenlijk ging om overlast in de straat waar de school staat. “Er waren conflicten in de straat, vooral tussen een aantal gezinnen,” vertelt een collega. “Die conflicten kwamen de school in, via de ouders en de kinderen.”

Lees verder

Uit beeld verdwenen

26 maart 2021 Blog

Een mentor van een middelbare school belde over een meisje van 13 uit zijn klas. “Er waren al eerder zorgen over haar, maar nu was ze letterlijk uit beeld verdwenen. Ze kwam niet meer bij de online lessen,” vertelt een collega over de aanvraag van een Eigen Kracht-conferentie over het meisje. Ze woonde met haar moeder en twee babybroertjes nog niet zo lang in het dorp toen vorig jaar de eerste lockdown kwam. “In het begin deed ze nog mee met de online lessen, maar ze was erg stil en het was moeilijk om contact te maken."

Lees verder

Invloed op je eigen leven

19 maart 2021 Blog

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Ggz in werking, waarin onder andere het recht op het maken van een eigen plan van aanpak staat. Een vrouw van midden 30 las over dit recht en stuurde ons een mail: “Mijn zorgmachtiging wordt binnenkort waarschijnlijk verlengd, maar ik wil graag een eigen plan maken om dit te voorkomen.” Een Eigen Kracht-coördinator ging naar haar toe en ze bereidden een bijeenkomst voor. Twee broers, een nicht en twee vrienden wilden graag meedenken.

Lees verder

Trots zijn op je wijk

12 maart 2021 Blog

In een wijk in een grote stad, waar spanningen zijn en klachten van overlast, denken wij al een tijd samen met bewoners en verschillende beroepskrachten mee over het beter leefbaar maken van de wijk. “We zijn een aantal keer alle deuren langsgegaan en hebben bijeenkomsten georganiseerd,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. “Daaruit zijn verschillende thema’s gekomen die voor hen belangrijk zijn. Nu zijn we samen met bewoners aan de slag met die thema’s. We zetten kleine stapjes, toch gebeurt er veel."

Lees verder

Altijd een kans

5 maart 2021 Blog

“Ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar te monitoren bij dit gezin, het netwerk doet alles,” vertelt jeugdbeschermer Marlinde van den Heuvel uit Apeldoorn naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie voor twee meisjes (8 en 10) en hun alleenstaande moeder uit Suriname. “Er waren veel hulpverlenende instanties betrokken, maar niemand kreeg echt contact met hen. De problematiek was heftig. De kinderen gingen niet meer naar school, de hygiëne was niet goed en er werd nooit gekookt. Het huis bleek niet aangesloten te zijn op het gas."

Lees verder