Actueel

Examenklas aan het woord

3 juli 2020 Blog

Onhandelbaar, ongeïnteresseerd, ongemotiveerd, waren enkele typeringen van docenten voor een examenklas. Een klas waarover werd gepraat in de docentenkamer, omdat niemand hen met plezier lesgaf. Een collega ondersteunde deze school om meer herstelgericht te werken en de docenten vroegen hem in gesprek te gaan met de leerlingen. Hij sprak met de docenten en bereidde een gesprek met de klas voor: “Ik zette de stoelen in een kring en nodigde de leerlingen uit om te komen zitten."

Lees verder

Echt luisteren naar jongeren

26 juni 2020 Blog

“Jongeren kunnen zelf prima aangeven wat wel of niet helpend is als het, tijdelijk of langdurig, niet goed gaat. Daar moeten we naar luisteren,” zegt een collega naar aanleiding van een webinar dat hij deze week volgde. In een filmpje vertelden jongeren over hun ervaringen in de jeugd-ggz. “Ze vertellen daarin hoe belangrijk het is om gezien, gehoord en erkend te worden en om niet te worden gestigmatiseerd. Dat het niet om diagnoses gaat, maar om mensen. Dat maatwerk nodig is.

Lees verder

Acht jaar plan in uitvoering

19 juni 2020 Blog

Na een Eigen Kracht-conferentie gaan mensen zelf verder met hun plan. De taak van de Eigen Kracht-coördinator zit erop. Er is nog contact na ongeveer een maand over hoe het gaat met het plan en onafhankelijke onderzoekers bellen na langere tijd voor onderzoek naar effecten. Vanwege onze rol is het passend dat wij ons terugtrekken, al kan een regiomanager altijd nog gebeld worden als er vragen zijn. Bijzonder is het dan ook dat deze week een man belde die acht jaar geleden een Eigen Kracht-conferentie meemaakte.

Lees verder

Vader is vader

12 juni 2020 Blog

Enige tijd geleden geleden zijn ook onze Tsjechische collega’s begonnen met het delen van verhalen op vrijdag. Vorige week hebben ze een verhaal voor ons vertaald en toegestuurd, dat ik graag deel. Een Tsjechische Eigen Kracht-coördinator werd gebeld door een vrouw voor wie ze jaren eerder een Eigen Kracht-conferentie heeft georganiseerd. De vrouw was toen nog minderjarig en woonde met haar broertje in een kindertehuis. Ze hadden geen contact met hun vader of moeder en ook niet met andere familieleden.

Lees verder

Geweld doorbreken

5 juni 2020 Blog

“Ze is nu veilig en zorgt eindelijk voor zichzelf,” vertelt de moeder van een 31-jarige vrouw. De Eigen Kracht-coördinator belde haar een paar maanden na de Eigen Kracht-conferentie om te vragen hoe het gaat met de uitvoering van het plan. De aanvraag was indertijd gedaan via het Blijf-van-mijn-lijf-huis waar haar dochter tijdelijk woonde in verband met huiselijk geweld door haar ex-partner. Dit geweld was er al jaren en de familie had veel voor haar gedaan.

Lees verder

Toekomst na detentie

29 mei 2020 Blog

Contact leggen met familie en vrienden is voor veel mensen in de gevangenis ingewikkeld, zo vertelt een vrouw over hoe het was toen zij in detentie zat: “Het contact met mijn familie was verbroken sinds mijn veroordeling en dat wilde ik graag herstellen.” Afgelopen week Kreeg de Eigen Kracht Centrale goed nieuws voor (ex-)gedetineerden en hun familie, vrienden en andere bekenden. Dankzij bijdragen van het Kansfonds en het Oranje Fonds worden de komende drie jaar Eigen Kracht-conferenties gefinancierd voor mensen in detentie.

Lees verder

Taalbarrière

22 mei 2020 Blog

“Het was niet echt een Eigen Kracht-conferentie,” zei de Eigen Kracht-coördinator na afloop van een videobijeenkomst tegen mijn collega. “Maar dat was het zeker wel,” zegt mijn collega. “Want een betrokken kring had meegedacht en er waren duidelijke afspraken gemaakt, die een oplossing boden voor de zorgen. En daar gaat het om.” Het was begonnen met een telefoontje vanuit schoolmaatschappelijk werk. Daar waren grote zorgen over twee kinderen, een meisje van 10 en een jongetje van 5 jaar. Zij waren drie jaar geleden met hun moeder uit Ghana gekomen. Alles ging redelijk goed, maar sinds de start van de coronacrisis was er geen contact meer met de kinderen en hun moeder.

Lees verder

Geduld en vertrouwen geven

15 mei 2020 Blog

Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang. Een casemanager deelt een voorbeeld van een gezin waarbij het na echtscheiding misging en de zorgen groot waren. "Ik heb ervaren dat je een ander gesprek krijgt als je vertrouwen geeft. We hebben nieuwe instrumenten nodig, met andere taal, waarbij we het netwerk een sterke positie geven."

Lees verder

Een zelfgemaakt plan bij obesitas

8 mei 2020 Blog

Het is bijzonder om te merken hoeveel we kunnen delen in een digitale bijeenkomst,” zei een deelnemer aan de online versie van de training ‘het familiegroepsplan in de Jeugdwet’. “Zouden we al zo snel wennen aan het digitaal overleggen?” Ze werkt in een wijkteam als jeugdverpleegkundige. “Ik wilde meer weten over het familiegroepsplan, vooral hoe ik dit kan gebruiken in mijn dagelijkse werk met kinderen en jongeren."

Lees verder

Besloten tijd

1 mei 2020 Blog

Bij een Eigen Kracht-conferentie is besloten tijd belangrijk. Ruimte om zonder buitenstaanders te overleggen en een plan te maken. Nadat hulpverleners informatie hebben gedeeld en alle vragen zijn beantwoord, verlaten professionals en Eigen Kracht-coördinator de bijeenkomst. Het persoonlijk netwerk maakt vervolgens een plan. Een collega: “Toen we vanwege corona overgingen op digitale ondersteuning, dachten we na over hoe we de kern van het werk overeind konden houden. Dus ook over tijd waarin de kring alleen met elkaar kan praten."

Lees verder