Actueel

Iets meer afstand

24 juni 2022 Blog

“Degene die voor de doorbraak zorgde, had ik al jaren niet gezien. Dat verbaasde me wel.” Een collega sprak op een verjaardag van een wederzijdse kennis iemand die ze voor corona voor het laatst had gezien bij dezelfde gelegenheid. Ze hadden toen een tijd over het familiegroepsplan en Eigen Kracht-conferenties gesproken. De man was geïnteresseerd geweest vanwege zijn werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu vertelde hij dat hij vanuit die inspiratie zelf een kring bij elkaar had gevraagd in de periode dat zijn ex-vrouw en hij uit elkaar gingen.

Lees verder

Een kring van tantes

17 juni 2022 Blog

"Oma zorgde al jaren voor haar drie kleinkinderen en dat ging goed, ook toen het oudste meisje problemen kreeg. Ze schakelde een tandje bij en alles liep door. Totdat ze merkte dat het meisje zichzelf beschadigde en niet meer naar school ging. Toen belde ze mij,” vertelt een jeugdbeschermer. “De moeder was opgenomen in verband met psychische problemen, de vaders van de kinderen waren niet in beeld."

Lees verder

Doen waarvoor we zijn

10 juni 2022 Blog

Er was al jaren veel gedoe in een straat rond een plein. Veel overlast en klachten bij politie. Het pleintje in het midden lag vol rotzooi en was meestal verlaten. Iemand van de woningbouwvereniging belde ons om te vragen of wij iets zouden kunnen doen: ‘We hebben de afgelopen jaren van alles geprobeerd. We proberen met mensen te praten, we bieden van alles aan. Er speelt veel in de wijk, veel mensen hebben of hadden psychische problemen, de werkloosheid is hoog en er is veel onderhoud nodig."

Lees verder

Kenmerken en tevredenheid Eigen Kracht-conferenties 2021

3 juni 2022 Blog

Deze week verscheen het jaarrapport over alle Eigen Kracht-conferenties van 2021. In het rapport staat o.a.: ‘Door regiomanagers en coördinatoren wordt 4-6 weken na de conferentie contact opgenomen met aanmelders en familieleden over de uitvoering van het plan. Het overgrote deel van de reacties laat zien dat men ook dan tevreden is over de uitvoering van de afspraken. Slechts in enkele gevallen is sprake van duidelijke stagnatie. Soms is een vervolgconferentie nodig.

Lees verder

Onmogelijke voorwaarden aan het plan

27 mei 2022 Blog

“De voorwaarde leek onmogelijk”, vertelt een Eigen Kracht-coördinator naar aanleiding van een vraag vanuit een gevangenis. We waren gebeld door een casemanager van een gedetineerde. De man was 77 jaar. Zijn straf duurde nog een half jaar, maar hij zou eerder vrij kunnen komen met een enkelband. De voorwaarden daarvoor waren in dit geval onder andere: een goedgekeurd woonadres en de man moest minimaal 26 uur per week werk hebben. Hij wilde vooral eerder naar huis omdat een van zijn kinderen ernstig ziek was.

Lees verder

Moties rondom het familiegroepsplan

20 mei 2022 Blog

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over problemen bij uithuisgeplaatste kinderen was ook aandacht voor het belang van netwerken van kinderen. Als er zorgen zijn over kinderen en er wordt gedacht aan uithuisplaatsing, dan zou gevraagd moeten worden wie het belangrijk vinden dat het goed gaat met de kinderen en deze mensen zouden moeten meedenken over een plan. Maar ook bij kinderen die al uithuisgeplaatst zijn, is het belangrijk om te kijken wie er bij hen horen. Er zijn twee moties aangenomen met algemene stemmen om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij de ondersteuning van ouders van uithuisgeplaatste kinderen om een plan te maken.  

Lees verder

Sleutelrol voor opa

13 mei 2022 Blog

“We kregen een vraag voor een jongen van 16 jaar, maar uiteindelijk ging het over het hele gezin”, vertelt een Eigen Kracht-coördinator. De jongen woonde in een jeugdinstelling, maar daar moest hij weg. Zijn begeleider stelde een Eigen Kracht-conferentie voor om te kijken waar hij heen zou kunnen. De ouders vonden het een goed idee en de jongen wilde het wel proberen, dus de Eigen Kracht-coördinator ging langs.

Lees verder

Een plan voor terug naar huis

6 mei 2022 Blog

Op 12 mei '22 vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over uithuisplaatsingen van kinderen, mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Wij hopen dat alle kennis en ervaring over het belang van kringen rondom kinderen in dit debat wordt meegenomen. Er zijn zoveel mogelijkheden voor kinderen om terug te komen in hun eigen netwerk, zolang we aandacht hebben voor de verbindingen met familie, vrienden en buren. Onlangs vertelde een Eigen Kracht-coördinator nog over een situatie die laat zien hóe dat kan.

Lees verder

Wijzigen van het plan

29 april 2022 Blog

“Na de bijeenkomst was iedereen tevreden met het plan. Ook de betrokken jeugdbeschermer had het goedgekeurd. Drie weken later belt de moeder: ‘We hebben de hulpverlening niet meer nodig’,” aldus een collega. Daar kon de familie niet zomaar over besluiten, omdat de kinderen onder toezicht gesteld waren van een jeugdbeschermer en deze daardoor medezeggenschap had. De ouders waren een half jaar geleden gescheiden, na jaren van ruzie. De kinderen waren toegewezen aan de vader. De moeder was bij haar ouders gaan wonen.

Lees verder

Een heel ander plan

22 april 2022 Blog

Het afgelopen jaar heb ik veel trainingen mogen geven aan medewerkers in ouderenzorg, over het groter maken van kringen rond ouderen en regie laten bij mensen zelf. Wat opvalt is de enorme liefde voor het vak en voor ouderen. Maar ook het enthousiasme om meer mogelijkheden te ontdekken om netwerken te betrekken. “We weten wel dat familie, vrienden en buren belangrijk zijn”, vertelde een verpleegkundige in een verzorgingshuis.

Lees verder