Actueel

Zelf bepalen?

6 december 2019 Blog

“Ik dacht altijd dat bij een Eigen Kracht-conferentie iedereen erbij moest zijn en familie zich met alles ging bemoeien,” zei een deelnemer in een bijeenkomst over de Wet verplichte ggz. Ik vertelde daar over ervaringen met het maken van een eigen plan van aanpak door mensen met psychische problemen. Hij vervolgde: “Ik begrijp nu dat het gaat om zelf bepalen wat belangrijk is, voor jou. Ook in de mensen die erbij mogen zijn. Dat is echt anders dan ik dacht.”

Lees verder

Brandjes blussen

29 november 2019 Blog

“Ik begeleid deze familie al jaren en ken de moeder en haar kinderen heel goed en zij vertrouwen mij,” vertelt een medewerker van een jeugdteam. “Het was erg ingewikkeld, soms ging het een tijdje goed, maar dat duurde eigenlijk nooit lang. De moeder zorgde alleen voor de kinderen, al sinds ze heel klein waren. Inmiddels zijn de kinderen bijna volwassen. Eén van hen was gokverslaafd en had daardoor grote schulden. De ander spijbelde veel en dreigde van school gestuurd te worden."

Lees verder

Kracht van leerlingen

22 november 2019 Blog

Deze week sprak ik met een leerlingbegeleidster van een basisschool. We hadden het over de training ‘herstelgericht werken’ die op de school gegeven was en over de manier waarop ze met elkaar aan de slag waren gegaan: “Tijdens de training dacht ik steeds dat mijn manier van werken al heel herstelgericht was. Na de training en coaching merk ik in de praktijk dat ik zeker al heel veel doe, maar dat ik toch vaak oplossingen bedenk voor de kinderen en snel inspring als er iets gebeurt."

Lees verder

Plan bij coma

15 november 2019 Blog

“Het was voor iedereen zo’n moeilijke situatie en niemand wist hoe ermee om te gaan.” Een collega heeft het over een vrouw die in coma in een revalidatiecentrum ligt. De vrouw is getrouwd en heeft twee kleine kinderen van 3 en 5 jaar oud. Na een hartstilstand is ze door zuurstofgebrek in coma geraakt. Haar man en kinderen zijn veel bij haar en ook de familie komt regelmatig op bezoek. “Dat ging niet goed,” vertelt mijn collega. “Iedereen wil het beste voor haar, maar daarover kwam onenigheid."

Lees verder

Netwerkkracht na keukentafelgesprek of EK-c

8 november 2019 Blog

Onder de titel ‘De netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociaal domein, een onderzoek naar activering van netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties’ verscheen deze week een rapport van Erasmus School of Law. De universiteit deed meerjarig onderzoek samen met TU Delft en MOOZ Onderzoek. Er is gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen.

Lees verder

Gezond verstand

1 november 2019 Blog

Vorige week gaf ik een training bij een jeugdhulporganisatie die verschillende woonvormen biedt. De deelnemers brachten de voorbeelden direct in relatie met hun dagelijks werk. Iemand zei in de middag: “Het klinkt allemaal mooi en het lijkt me goed om verbindingen te leggen met meer mensen rond een kind, maar ik denk nu aan een jongen voor wie het echt niet goed is om de ouders meer te betrekken."

Lees verder

Universele verhalen

18 oktober 2019 Blog

Tijdens de bijeenkomst van het Europese netwerk, waar ik vorige week over schreef, werden veel voorbeelden uitgewisseld. Ieder land kent eigen gewoonten en heeft eigen wetgeving, maar de landen hebben ook veel gemeen. In een kleine groep spraken we over Eigen Kracht-conferenties voor volwassenen. De achtergronden zijn vergelijkbaar: verslaving, schulden, psychiatrische problematiek, dementie en eenzaamheid. “We kregen een telefoontje van een mevrouw die zich zorgen maakte over haar buurvrouw, omdat zij bijna nooit meer buiten kwam en contact afhield,” vertelt een Europese collega.

Lees verder

Een verhaal uit Slowakije

11 oktober 2019 Blog

Eén keer per jaar wisselen mensen uit achttien landen ervaringen uit om van elkaar te leren en samen verder te ontwikkelen. Dit jaar zijn we te gast bij de Slowaakse collega’s. Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst organiseerden ze een dag voor families, hulpverleners, beleidsmakers en het Slowaakse ministerie over Family Group Conferences. Er waren meer dan 220 deelnemers. De Eigen Kracht Centrale mocht ook een presentatie geven. In de middag deelden betrokkenen uit Slowakije verhalen.

Lees verder

Plan in verdrietige omstandigheden

4 oktober 2019 Blog

“Het mooiste was dat de kinderen bij elkaar konden blijven,” zegt een collega die nog zichtbaar onder de indruk is van een Eigen Kracht-conferentie. We waren gebeld door een jeugdbeschermer over een moeder die bij hen had aangeklopt voor hulp. De collega: “Zij had net van haar arts te horen gekregen dat ze terminaal ziek was en nog hooguit drie maanden te leven had.

Lees verder

Aannames

27 september 2019 Blog

Vorige week nam één van onze Eigen Kracht-coördinatoren afscheid, met een feestelijke avond met de collega’s uit de regio. Ze deden een ronde waarin ieder een verhaal deelde waaraan hij of zij speciale herinneringen had. “Ik weet nog goed hoe ik me tijdens een van de Eigen Kracht-conferenties bewust werd van aannames die ik heb,” vertelt de coördinator die afscheid nam. “Daar heb ik veel van geleerd.”

Lees verder