Actueel

Een plan uitvoeren en bijstellen

21 januari 2022 Blog

Als een plan op papier staat, stopt meestal ons werk. Na een maand bellen we om te horen hoe het gaat. Uit onderzoek blijkt dat de kring en betrokken professionals in de meeste situaties het plan volgen. Gemiddeld komt de kring in het jaar na de planbijeenkomst nog drie keer bij elkaar om de voortgang te bespreken. Soms worden we opnieuw ingeschakeld, bijvoorbeeld als er grote veranderingen zijn. Zo werden we gebeld over een jongen voor wie een bijeenkomst was georganiseerd.

Lees verder

Een plan met de buren

14 januari 2022 Blog

“Mijn mond valt open van verbazing,” zei de jeugdbeschermer na afloop van een bijeenkomst van een zwangere vrouw en haar kinderen. “Dit is wat we wilden, veiligheid voor moeder en kinderen.” De jeugdbeschermer was al een tijd betrokken bij dit gezin vanwege zorgen over de kinderen en nu over het ongeboren kind. De alleenstaande moeder had last van psychoses en was hiervoor in behandeling. Naast de zorgen die er al waren, verergerde de situatie tijdens de zwangerschap.

Lees verder

Geen eenzame kerstdagen

24 december 2021 Blog

Een teammanager van een verpleeghuis belde ons om mee te denken over een bijeenkomst voor een van haar bewoners. Een weduwnaar van 82 jaar. De teammanager: “Hij is regelmatig in de war, maar op momenten dat het goed gaat, wil hij nog van alles. Hij zou heel graag het graf van zijn vrouw bezoeken, maar wil ook wandelen en kaarten. De medewerkers doen erg hun best, maar gunnen hem meer."

Lees verder

Wantrouwen voor jeugdbescherming

17 december 2021 Blog

"Soms is het wantrouwen bij families zo groot dat we niet eens in gesprek komen,” vertelde een jeugdbeschermer. “Mensen horen het woord jeugdbescherming en denken ‘ze willen de kinderen uithuisplaatsen’ en proberen ons buiten de deur te houden.” Deze jeugdbeschermer was door de rechter aangesteld toen er zorgen waren over het eerste kindje van een gezin van Turkse afkomst. Ze had deze ouders begeleidt en het ging goed.

Lees verder

Grotere kring als het complex is

10 december 2021 Blog

“Jullie doen precies waar ik geen tijd voor heb,” zei een medewerker van een wijkteam deze week tegen mijn collega. “In veel situaties kan ik prima zelf de kring groter maken, maar als het complex is, dan is dat onmogelijk en daar vullen jullie ons goed aan.” Deze medewerker deed in korte tijd twee aanvragen voor Eigen Kracht-conferenties in zeer verschillende situaties: een alleenstaande moeder met drie kleine kinderen die door ziekte dreigt om te vallen en een echtpaar dat met twee kinderen en grootouders samenwoont.

Lees verder

Een bredere blik op de situatie

3 december 2021 Blog

Na een gezamenlijke bijeenkomst van netwerk en hulpverleners zei het netwerk: “We ontdekten dat het zinvoller is om samen op te trekken in plaats van te strijden” en de hulpverleners zeiden: “Wij keken veel te beperkt en te medisch." Beide groepen benoemden dat ze moesten leren om anders te kijken. Ze waren betrokken bij een 42-jarige man die last had van psychoses en daardoor soms werd opgenomen. In een periode dat het goed met hem ging, wilde hij een plan maken om te voorkomen dat dit in de toekomst ooit nog gedwongen moest gebeuren.

Lees verder

Regionale verschillen

26 november 2021 Blog

Nederland is klein, maar toch zien we grote regionale verschillen. “Ik merkte dat ik uitging van mijn manier van doen, wat in deze situatie niet werkte,” vertelde een collega. Zij woont in een stad in het westen van het land en coachte een Eigen Kracht-coördinator die een Eigen Kracht-bijeenkomst organiseerde in een klein dorpje in het zuiden. “We waren gebeld door de politie, die in dat dorp steeds meldingen van overlast kreeg over een bepaalde familie. Dan werden ook zorgen uitgesproken over mogelijk geweld.

Lees verder

Familiegroepsplan bij de gemeenteraad

19 november 2021 Blog

“Ik had nog nooit van een familiegroepsplan gehoord, tot ik werd uitgenodigd voor een Eigen Kracht-conferentie voor mijn neefje en nichtje,” vertelt een tante. “Ik wist dat het niet zo goed ging in het gezin van mijn broer, maar niet dat het zo slecht ging. Mijn broer was zijn baan kwijtgeraakt. Ik merkte dat hij vaker dronk, maar ik had geen idee dat hij daardoor agressief was geworden. Zo erg zelfs dat er een melding was gedaan voor kindermishandeling.

Lees verder

Uithuisplaatsingen voorkomen

12 november 2021 Blog

Op 11 november '21 verscheen in EW Magazine een artikel van Gerlof Leistra onder de titel ‘Het belang van opvang in eigen kring bij een uithuisplaatsing’. Dit naar aanleiding van de vele recente berichten over uithuisplaatsingen van kinderen. In het artikel delen wij ervaringen over het belang van het groter maken van kringen rond kinderen bij zorgen: hoe kan het toch dat er zoveel kinderen uit huis worden geplaatst zonder dat mensen die om de kinderen geven de kans hebben gekregen om mee te denken over een plan?

Lees verder

Van conflict naar insluiten

5 november 2021 Blog

“Als mensen worden uitgesloten, is daar moeilijk iets aan te doen,” zei een wijkteammedewerker in een training. “In dat proces raken ze de verbinding kwijt en komen de verschillende groepen steeds verder van elkaar te staan. Ik wil dat proces doorbreken, maar weet niet hoe.” Ik vertelde als voorbeeld over een situatie in een wijk waar een gezin woonde dat nauwelijks contact had met anderen. Eerst onttrokken ze zich alleen, maar later veroorzaakten ze overlast.

Lees verder