Actueel

Jaarcijfers Eigen Kracht-conferenties 2017

14 juni 2018 Nieuws

Het jaarrapport over Eigen Kracht-conferenties in 2017 is verschenen, geschreven door onderzoeker Peter Gramberg. In dit rapport staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties, de resultaten over tevredenheid en de follow-up (nabellen door onderzoeker) van 2017.

Lees verder

Deelnemers aan Eigen Kracht-conferentie zeer tevreden

10 mei 2017 Nieuws

Onderzoek van hogeschool Windesheim Flevoland laat zien dat de tevredenheid van deelnemers aan een Eigen Kracht-conferenties onverminderd groot is. De hoofdpersonen hebben na de Eigen Kracht-conferentie meer controle over hun eigen leven, ze vragen meer om raad aan anderen, ze ontvangen meer steun uit hun omgeving, staan positiever in het leven en hebben meer vertrouwen in zichzelf.

Lees verder

Onderzoek naar besluitvorming door families

30 mei 2016 Nieuws

Zorgt de inzet van familienetwerkberaden voor een betere bescherming van kinderen en jongeren die onder toezicht gesteld zijn en door welke kenmerken wordt dit beïnvloed? Als je slechts de conclusies leest, lijken de resultaten mager. Wat de onderzoekers echter hebben ontdekt over Eigen Kracht-conferenties, bevestigt wat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen.

Lees verder

Wat zegt het WODC-onderzoek over Eigen Kracht-conferenties

27 mei 2016 Nieuws

Op 23 mei 2016 verscheen het onderzoeksrapport ‘De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming’. Daarin worden de resultaten gepresenteerd van het Nederlandse onderzoek dat in de periode 2014 tot begin 2016 in opdracht van het WODC is uitgevoerd door S. Dijkstra e.a. (UvA). Het onderzoek biedt een aantal interessante aanknopingspunten om te kijken naar jeugdbescherming. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het kwalitatieve deel zo mager is, dat het niet past om daar ook maar enige conclusie aan te verbinden.

Lees verder

Herstelgerichte oplossingen vluchtelingenvraagstuk

14 oktober 2015 Nieuws

"Zet herstelgerichte benaderingen in bij het zoeken naar oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk. Maak daarbij gebruik van de ervaring van de Europese organisaties voor family group conferencing in het samenbrengen van gemeenschappen bij kwesties die hen raken."

Lees verder

Egoloos hulpverlenen is lesje in bescheidenheid

2 september 2015 Nieuws

De egoloze hulpverlener mobiliseert, neemt zo weinig mogelijk over, kan bovengemiddeld goed op zijn handen zitten en heeft vertrouwen in het vermogen van de groep om orde op zaken te stellen. Het is niet meer ‘werken met familie’, maar ‘resultaten behalen door de familie’.

Lees verder

Plan van de burger? Nu even niet!

8 juli 2015 Nieuws

Het familiegroepsplan krijgt nog niet overal de ruimte, diverse gemeenten zoeken nog hoe ze dit moeten invullen en wat zij daarin moeten en kunnen doen. Ook bij de wijkteams en hulpverleners is de precieze wetgeving over het familiegroepsplan niet altijd bekend. Vaak is er sprake van tegenstrijdige opdrachten. Bijdrage van Harro Labrujere op Sociale Vraagstukken, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Lees verder

Eigen Kracht Centrale publiceert Witboek Familiegroepsplan

29 mei 2015 Nieuws

In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Een historische gebeurtenis werd dit genoemd. Terecht! Eindelijk lijken we in te zien dat het niet helpt om voor mensen te bepalen wat de beste oplossingen zijn. Regie hoort bij de mensen zelf, regie afnemen is immers ook de verantwoordelijkheid afnemen. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Of niet?

Lees verder

“De dader zag in wat ie gedaan had”

10 mei 2015 Nieuws

Breng direct betrokkenen bij elkaar na een ingrijpende gebeurtenis als een vechtpartij of een uit de hand gelopen conflict. Dat wijst een verkennend onderzoek uit naar 25 Eigen Kracht-conferenties als herstel nodig is.

Lees verder

Nieuwe bestuurder Eigen Kracht Centrale

23 februari 2015 Nieuws

De Raad van Toezicht van de Eigen Kracht Centrale maakt bekend dat Hedda van Lieshout per 1 mei 2015 Fiet van Beek opvolgt als bestuurder. Sinds mei 2006 werkt Hedda van Lieshout bij de stichting. Vanaf mei 2014 vervult zij de functie van interim-bestuurder van de Eigen Kracht Centrale.

Lees verder