Actueel

Werkwijze i.v.m. het coronavirus

17 maart 2020 Nieuws

Ook de komende weken kunnen net als altijd Eigen Kracht-conferenties worden aangevraagd. Er zijn vast personen of gezinnen die juist nu een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. In dit bericht lichten we toe hoe we daar mee omgaan in deze tijd van sociale onthouding. 

Lees verder

Netwerkversterking door Eigen Kracht-conferentie

28 november 2019 Nieuws

Wat zegt het onderzoek van Erasmus Universiteit, TUDelft en MOOZ precies over Eigen Kracht-conferenties? Er is voor dit onderzoek gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen.

Lees verder

Nieuwe leden Raad van Toezicht gezocht

22 september 2019 Nieuws

Stichting Eigen Kracht Centrale zoekt nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wegens aftreden van enkele leden zijn er per 1 januari 2020 drie vacatures. Reacties dienen uiterlijk 7 oktober 2019 binnen te zijn. Gesprekken vinden plaats op 15 oktober in de ochtend en op 21 oktober de hele dag.

Lees verder

Films over Eigen Kracht

30 augustus 2019 Nieuws

Op het Youtubekanaal van Eigen Kracht Centrale staan veel films over Eigen Kracht. Ervaringen van deelnemers, professionals en de verschillende mogelijkheden die er zijn om een plan te maken met behulp van een Eigen Kracht-conferentie. Zo kan het gaan om een familiegroepsplan of persoonlijk plan, maar ook om een plan voor een wijk of buurt of organisatie.

Lees verder

Kind heeft recht op steun familiegroep

16 augustus 2019 Nieuws

Zeventien samenwerkende organisaties in Europa die allemaal werken met Eigen Kracht-conferenties/family group conferences roepen de VN Kinderrechtencommissie op om het recht van kinderen en hun families om bij hulpvragen altijd te starten bij het bredere sociale netwerk, beter te beschermen en promoten. In 2019 zijn de VN Conventie voor de Rechten van het Kind (1989) en de Nieuw-Zeelandse ‘Young Persons and their Family Act’ (1989) allebei 30 jaar oud. Dit jubileum vormt de aanleiding voor deze oproep.

Lees verder

Nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren gezocht

1 augustus 2019 Nieuws

Na de zomer is er weer een driedaagse training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. De data zijn 28, 29 september en 4 oktober. Alle Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd door Eigen Kracht-coördinatoren. Deze mensen zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen.

Lees verder

Jaarcijfers Eigen Kracht-conferenties 2017

14 juni 2018 Nieuws

Het jaarrapport over Eigen Kracht-conferenties in 2017 is verschenen, geschreven door onderzoeker Peter Gramberg. In dit rapport staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties, de resultaten over tevredenheid en de follow-up (nabellen door onderzoeker) van 2017.

Lees verder

Deelnemers aan Eigen Kracht-conferentie zeer tevreden

10 mei 2017 Nieuws

Onderzoek van hogeschool Windesheim Flevoland laat zien dat de tevredenheid van deelnemers aan een Eigen Kracht-conferenties onverminderd groot is. De hoofdpersonen hebben na de Eigen Kracht-conferentie meer controle over hun eigen leven, ze vragen meer om raad aan anderen, ze ontvangen meer steun uit hun omgeving, staan positiever in het leven en hebben meer vertrouwen in zichzelf.

Lees verder

Onderzoek naar besluitvorming door families

30 mei 2016 Nieuws

Zorgt de inzet van familienetwerkberaden voor een betere bescherming van kinderen en jongeren die onder toezicht gesteld zijn en door welke kenmerken wordt dit beïnvloed? Als je slechts de conclusies leest, lijken de resultaten mager. Wat de onderzoekers echter hebben ontdekt over Eigen Kracht-conferenties, bevestigt wat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen.

Lees verder

Wat zegt het WODC-onderzoek over Eigen Kracht-conferenties

27 mei 2016 Nieuws

Op 23 mei 2016 verscheen het onderzoeksrapport ‘De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming’. Daarin worden de resultaten gepresenteerd van het Nederlandse onderzoek dat in de periode 2014 tot begin 2016 in opdracht van het WODC is uitgevoerd door S. Dijkstra e.a. (UvA). Het onderzoek biedt een aantal interessante aanknopingspunten om te kijken naar jeugdbescherming. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het kwalitatieve deel zo mager is, dat het niet past om daar ook maar enige conclusie aan te verbinden.

Lees verder