Actueel

Zelf een plan maken te onorthodox?

10 november 2020 Nieuws

Naar aanleiding van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid, schreef de Eigen Kracht Centrale een notitie, of wellicht is 'brandbrief' een passender woord, aan de inspecties.

Lees verder

Terugluisteren webinar ‘De herstelgerichte school’

28 augustus 2020 Nieuws

Tot en met 25 september 2020 is het webinar 'De herstelgerichte school' tijdelijk beschikbaar om terug te luisteren.

Lees verder

Webinar ‘de herstelgerichte school’

29 juni 2020 Nieuws

Gratis webinar op donderdag 9 juli '20 over de ervaringen met herstelgericht werken op scholen binnen het Erasmus+project dat de afgelopen paar jaar in zes Europese landen heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Kansfonds en Oranje Fonds ondersteunen toekomstplannen gedetineerden

25 mei 2020 Nieuws

Dankzij bijdragen van het Kansfonds (€ 20.000 in 2020) en het Oranje Fonds (€ 10.000 in 2020) kunnen de komende drie jaar Eigen Kracht-conferenties georganiseerd worden voor mensen in detentie die het contact met hun sociale netwerk willen herstellen en/of samen met hun naasten een toekomstplan willen maken.

Lees verder

Tevredenheid en kenmerken planbijeenkomsten 2019

14 mei 2020 Nieuws

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2019 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten. Net als voorgaande jaren zijn de deelnemers, zowel de families als de professionals, zeer tevreden over het proces en de opbrengst van de planbijeenkomst.

Lees verder

Werkwijze i.v.m. het coronavirus

17 maart 2020 Nieuws

Ook de komende weken kunnen net als altijd Eigen Kracht-conferenties worden aangevraagd. Er zijn vast personen of gezinnen die juist nu een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. In dit bericht lichten we toe hoe we daar mee omgaan in deze tijd van sociale onthouding. 

Lees verder

Netwerkversterking door Eigen Kracht-conferentie

28 november 2019 Nieuws

Wat zegt het onderzoek van Erasmus Universiteit, TUDelft en MOOZ precies over Eigen Kracht-conferenties? Er is voor dit onderzoek gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen.

Lees verder

Nieuwe leden Raad van Toezicht gezocht

22 september 2019 Nieuws

Stichting Eigen Kracht Centrale zoekt nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wegens aftreden van enkele leden zijn er per 1 januari 2020 drie vacatures. Reacties dienen uiterlijk 7 oktober 2019 binnen te zijn. Gesprekken vinden plaats op 15 oktober in de ochtend en op 21 oktober de hele dag.

Lees verder

Films over Eigen Kracht

30 augustus 2019 Nieuws

Op het Youtubekanaal van Eigen Kracht Centrale staan veel films over Eigen Kracht. Ervaringen van deelnemers, professionals en de verschillende mogelijkheden die er zijn om een plan te maken met behulp van een Eigen Kracht-conferentie. Zo kan het gaan om een familiegroepsplan of persoonlijk plan, maar ook om een plan voor een wijk of buurt of organisatie.

Lees verder

Kind heeft recht op steun familiegroep

16 augustus 2019 Nieuws

Zeventien samenwerkende organisaties in Europa die allemaal werken met Eigen Kracht-conferenties/family group conferences roepen de VN Kinderrechtencommissie op om het recht van kinderen en hun families om bij hulpvragen altijd te starten bij het bredere sociale netwerk, beter te beschermen en promoten. In 2019 zijn de VN Conventie voor de Rechten van het Kind (1989) en de Nieuw-Zeelandse ‘Young Persons and their Family Act’ (1989) allebei 30 jaar oud. Dit jubileum vormt de aanleiding voor deze oproep.

Lees verder