Actueel

Tevredenheid en kenmerken Eigen Kracht-conferenties 2020

13 mei 2021 Nieuws

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2020 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten. Ondanks corona gingen de conferenties gewoon door. Veel voorbereidingen vonden digitaal plaats en een deel van de bijeenkomsten was online. In totaal leidde 82% van alle aanmeldingen tot een plan met afspraken.

Lees verder

Caring Community Festival: plan van aanpak in de Wvggz

16 maart 2021 Agenda

Van 24 t/m 26 maart vindt het online Caring Community Festival (ZOOM) plaats. Samen met MIND geeft de Eigen Kracht Centrale tijdens het festival een workshop over het plan van aanpak in de Wet verplichte ggz.

Lees verder

Trainingen familiegroepsplan op open inschrijving

18 december 2020 Agenda

Begin 2021 zijn er weer trainingen op open inschrijving gepland rondom het familiegroepsplan. De online trainingen worden via ZOOM aangeboden en zijn ook digitaal een combinatie van theorie en onderling oefenen en uitwisselen.

Lees verder

Zelf een plan maken te onorthodox?

10 november 2020 Nieuws

Naar aanleiding van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid, schreef de Eigen Kracht Centrale een notitie, of wellicht is 'brandbrief' een passender woord, aan de inspecties.

Lees verder

Terugluisteren webinar ‘De herstelgerichte school’

28 augustus 2020 Nieuws

Tot en met 25 september 2020 is het webinar 'De herstelgerichte school' tijdelijk beschikbaar om terug te luisteren.

Lees verder

Webinar ‘de herstelgerichte school’

29 juni 2020 Nieuws

Gratis webinar op donderdag 9 juli '20 over de ervaringen met herstelgericht werken op scholen binnen het Erasmus+project dat de afgelopen paar jaar in zes Europese landen heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Kansfonds en Oranje Fonds ondersteunen toekomstplannen gedetineerden

25 mei 2020 Nieuws

Dankzij bijdragen van het Kansfonds (€ 20.000 in 2020) en het Oranje Fonds (€ 10.000 in 2020) kunnen de komende drie jaar Eigen Kracht-conferenties georganiseerd worden voor mensen in detentie die het contact met hun sociale netwerk willen herstellen en/of samen met hun naasten een toekomstplan willen maken.

Lees verder

Tevredenheid en kenmerken planbijeenkomsten 2019

14 mei 2020 Nieuws

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2019 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten. Net als voorgaande jaren zijn de deelnemers, zowel de families als de professionals, zeer tevreden over het proces en de opbrengst van de planbijeenkomst.

Lees verder

Werkwijze i.v.m. het coronavirus

17 maart 2020 Nieuws

Ook de komende weken kunnen net als altijd Eigen Kracht-conferenties worden aangevraagd. Er zijn vast personen of gezinnen die juist nu een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. In dit bericht lichten we toe hoe we daar mee omgaan in deze tijd van sociale onthouding. 

Lees verder

Netwerkversterking door Eigen Kracht-conferentie

28 november 2019 Nieuws

Wat zegt het onderzoek van Erasmus Universiteit, TUDelft en MOOZ precies over Eigen Kracht-conferenties? Er is voor dit onderzoek gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen.

Lees verder