Nieuwe training voor Eigen Kracht-coördinator

Past de rol van Eigen Kracht-coördinator ook bij u? Er komt weer een driedaagse starttraining aan op 25, 26 maart en 8 april 2022. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Mensen die een Eigen Kracht-conferentie aanvragen kunnen een voorkeur aangeven voor een Eigen Kracht-coördinator, dat gaat bijvoorbeeld over taal, leeftijd, achtergrond. Om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten zoeken we nog specifiek naar nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren met de volgende kenmerken: Somalische achtergrond in de regio Zuid-Holland/Rotterdam, mannen, bij voorkeur jonger dan 35, met een kerkelijke achtergrond in de regio Gelderland/Noord-Veluwe.

Neem voor meer informatie contact op met trainer Monieke Bennink: moniekebennink@eigen-kracht.nl, 06 – 10 90 91 93.