Actueel

Pagina 1 / 27

Een gemeenschap zijn

25 november 2022 Blog

“We hebben zorgen over onze buren,” lieten buurtbewoners weten aan een wijkteam. Een medewerker ging naar het gezin: vader, moeder en twee kleine kinderen, afkomstig uit Senegal. Het gezin leefde geïsoleerd. Na enkele gesprekken hoorde hij dat de moeder een darmziekte had en één van de kinderen een verstandelijke beperking. De vader werkte, maar had weinig contact met collega’s. De wijkteammedewerker kon wat hulp bieden, maar had zorgen over het isolement.

Lees verder

Normaliseren van verhoudingen

18 november 2022 Blog

We geven veel trainingen in de zorg: jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking. We merken in alle sectoren de enorme betrokkenheid van medewerkers bij de mensen met wie ze werken, maar ook de neiging veel voor die ander te doen en daarmee, bewust of onbewust, ook voor die ander te bepalen. Vanuit goede bedoelingen, maar niet altijd vanuit gelijkwaardigheid, omdat de een voor de ander wil zorgen of diegene als slachtoffer ziet in een situatie.

Lees verder

Armoede en schaamte

11 november 2022 Blog

“We zien steeds vaker armoede in gezinnen,” vertelt een collega. “Er komen veel vragen via sociale wijkteams. Dat begint met een andere vraag, bijvoorbeeld ziekte van een kind of weinig sociale contacten, maar steeds vaker blijken er financiële problemen te zijn. Mensen praten daar niet over en dat maakt het lastig om de kring groter te maken. Er is veel schaamte."

Lees verder

Plan voor noodopvang

4 november 2022 Blog

“We hopen dat jullie iets kunnen doen. Over twee dagen moeten ze de tijdelijke opvang verlaten en er is nergens plek,” zei een medewerker van het wijkteam die ons belde. Het ging over een moeder uit Syrië met kinderen van 2 en 5 jaar, een statushouder die al jaren in Nederland woont. We krijgen het laatste jaar steeds meer aanvragen voor statushouders.

Lees verder

Communicatie bij licht verstandelijke beperking

28 oktober 2022 Blog

Verbinding met onze Eigen Kracht-coördinatoren is belangrijk. We coachen hen als ze een Eigen Kracht-conferentie faciliteren, we hebben regionale en landelijke bijeenkomsten en onlangs, vanwege het twintigjarig bestaan, een feest. Om samen verder te leren, bieden we ook workshops aan. Kort geleden hadden we een online workshop over Eigen Kracht-conferenties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een collega die lang in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft gewerkt, deelde haar kennis en we wisselden onze ervaringen uit.

Lees verder

Regelreflex

21 oktober 2022 Blog

“Voordat ik het wist, had ik het opgelost,” zei een maatschappelijk werker van een organisatie waar ik de training ‘Faciliteren en organiseren van familiegroepsbijeenkomsten’ gaf. “Ik wilde het niet overnemen en stelde vragen, maar toen de cliënt aangaf het niet te weten, deed ik meteen een voorstel. Zij vond dat goed en ik ging aan de slag. Daarna besefte ik dat ik haar niet echt een kans had gegeven om zelf een oplossing te bedenken.”

Lees verder

Bundel met sterke verhalen

14 oktober 2022 Blog

Zomer '22 deelde ik verhaal nummer 250 en ik krijg vaak de vraag om de verhalen te bundelen. Ter gelegenheid van 20 jaar Eigen Kracht Centrale en 22 jaar Eigen Kracht-conferenties is er een boekje verschenen met 22 verhalen én veel achtergrondinformatie. Het werd uitgedeeld op ons jubileumsymposium. Alle 250 verhalen zijn te vinden op onze website. Eén van de mooie gevolgen van de verhalen is dat beroepskrachten, familieleden en Eigen Kracht-coördinatoren contact leggen om een verhaal te delen. Deze week was dat een leerkracht van een basisschool.

Lees verder

Bruggen bouwen

7 oktober 2022 Blog

Op 6 oktober '22 was ons (online) symposium ’20 jaar bruggen bouwen’, waarin we het twintigjarig bestaan vierden van onze stichting en 22 jaar Eigen Kracht-conferenties. Een feestje én een vooruitblik naar de toekomst. Na een welkomstlied, een welkomstwoord, een start door onze pioniers en een eerbetoon aan de Eigen Kracht-coördinatoren, nam gastvrouw Carrie ons mee langs allerlei terreinen: jeugdbescherming, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, strafrecht, bijstand en langs onderzoeken en wetten. Er zijn heel veel verhalen gedeeld door familieleden, Eigen Kracht-coördinatoren, professionals, politici en onderzoekers.

Lees verder

Kring over toekomstdromen

30 september 2022 Blog

Na drie jaar was er eindelijk weer een bijeenkomst in levende lijve van het Europese netwerk van ‘Family Group Conferences’: in Spanje kwamen collega's uit dertien landen bij elkaar voor uitwisseling. Het is fijn om met iedereen bij te praten en het is natuurlijk een bron van verhalen. Een collega uit Frankrijk vertelde over een bijzondere kring. Ze gaf een training over werken met kringen voor jongeren en wilde een praktijkvoorbeeld laten zien. In de voorbereiding had ze een van de deelnemers, een man van 22, gevraagd of ze een kring voor hem mocht organiseren. 

Lees verder

Plan bij signalen van psychose

23 september 2022 Blog

Zaterdag 17 september '22 vierden we met onze Eigen Kracht-coördinatoren feest: 20 jaar Eigen Kracht Centrale en 22 jaar Eigen Kracht-conferenties. Met een prachtige, diverse groep mensen proosten we, zongen we, aten we en natuurlijk deelden we verhalen. Een onderzoeker had twintig jaar onderzoek bekeken. Een van de conclusies: de tevredenheidscijfers over Eigen Kracht-coördinatoren zijn al twintig jaar prachtig: constant rond de 8.

Lees verder