Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz

De stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz maakt onder meer mogelijk dat burgers die hun eigen kracht willen gebruiken en daar geen middelen voor kunnen vinden, toch gebruik kunnen maken van een Eigen Kracht-conferentie. Soms is in een gemeente bijvoorbeeld wel budget om Eigen Kracht-conferenties te organiseren voor gezinnen, maar (nog) niet voor individuele volwassenen. Of er zijn (nog) geen mogelijkheden als herstel gewenst is na een reeks incidenten in hun woonomgeving. De Eigen Kracht Centrale gaat dan in gesprek met de gemeente of een andere organisatie, om te kijken of het beleid kan worden veranderd. Als in de tussentijd een Eigen Kracht-conferentie nodig is, maakt Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz deze financieel mogelijk. Lees ook een aantal ervaringsverhalen van burgers die in aanmerking kwamen voor financiering van een Eigen Kracht-conferentie. Klik hier voor de doelstellingen en het beleid van het steunfonds. Steunfonds MJS is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.

Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz geeft ook aan innovatieve projecten die passen binnen de visie van de Eigen Kracht Centrale. Bij uitzondering heeft het fonds in 2010 een startbijdrage gegeven aan de stichting Restorative Justice Nederland.

Stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz

Stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz is een initiatief van nabestaanden van Maryška Jansen-Schwarz. Maryška was erg onder de indruk van het werk van de Eigen Kracht Centrale en wilde graag bijdragen als Eigen Kracht-coördinator. Kort na afronding van haar training tot Eigen Kracht-coördinator overleed zij echter plotseling. Haar familie besloot toen om van 2003 tot 2009 jaarlijks een onderscheiding toe te kennen aan personen die zich bovenmatig inspanden om burgers toegang te geven tot een Eigen kracht-conferentie. In 2009 hebben zij hun steun voortgezet in de vorm van een steunfonds.

Hier vindt u het financiële jaarverslag 2011, 2012 en 2013, alsmede de beoordelingsverklaringen van PricewaterhouseCoopers Accountants over 2011, 2012 en 2013.

Hoe kunt u het Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz ondersteunen?

1. Met een gift
2. Met een periodieke gift
3. Via uw testament

ANBI

Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het steunfonds geen belasting hoeft te betalen over uw schenkingen, erfdelen of legaten. Bovendien kunt u uw schenkingen aftrekken van uw belastbaar inkomen, binnen de regels die daar voor gelden. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz

Bestuur Steunfonds Maryška Jansen-Schwarz
Postbus 753
8000 AT  Zwolle
038 – 425 07 82
info@steunfonds-mjs.nl
NL70RABO.0.11.72.64.326
RSIN: 82 20 42 83 6