Nieuwsbrief februari 2017

Stichting Kringwijs is opgericht om professionals en gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van samenredzaamheid. In enkele regio’s is een specifieke vraag naar nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. Onderzoek laat zien dat plannen van families net zo goed zijn als de plannen van hulpverleners. Er is een nieuw landelijk telefoonnummer om een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen.

Naar de nieuwsbrief