Nieuwsbrief september 2015

In de nieuwsbrief van september 2015:

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat Eigen Kracht-conferenties in de (gedwongen) GGz behulpzaam zijn bij het grip krijgen op de situatie.

In de gemeente Zaanstad werd al enkele jaren gewerkt met wijkteams. Werken vanuit familiegroepsplannen is daar, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, gefundeerd beleid van de gemeente.

En verder: cursus Puinruimen voor gedetineerden, documentaire op filmfestival en werken met familieplannen in de GGz als exportproduct naar Japan.