Privacy

De Eigen Kracht Centrale gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie. Gegevens die u ons verstrekt bij het aanvragen van informatie of om u aan te melden voor een training of bijeenkomst worden slechts voor die doeleinden gebruikt, tenzij u zelf toestemt in het bewaren van deze gegevens voor gebruik bij toekomstige activiteiten van de Eigen Kracht Centrale.