De organisatie

Mensen beschikken met hun kring van familie, vrienden en andere bekenden over veel kracht. In lijn met deze visie is de Eigen Kracht Centrale zelf ook in een kring georganiseerd. De stichting werkt landelijk. De organisatie kenmerkt zich door een informele structuur met korte lijnen. Besluiten die iedereen aangaan, worden in gezamenlijkheid genomen.

Statuten Eigen Kracht Centrale