Informatief gesprek aanvragen?

Eerst een informatief gesprek?
Een Eigen Kracht-conferentie aanvragen of toch niet? Misschien zijn er nog twijfels. Bijvoorbeeld over de vraag hoeveel mensen erbij kunnen zijn, over de inbreng van deze mensen of over de steun van hulpverleners.

Telefonisch
Regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale kunnen veel vragen beantwoorden en twijfels wegnemen. Dit kan in veel gevallen telefonisch, maar het is ook mogelijk een informatief gesprek aan te vragen.

Op bezoek
Bij een informatief gesprek komt een Eigen Kracht-coördinator op bezoek. Hij of zij vertelt over de werkwijze van de Eigen Kracht-conferentie en beantwoordt vragen. Mogelijke vragen tijdens een informatief gesprek: wat kun je doen als je een plan wilt maken om een probleem aan te pakken? Hoe houd je daarbij de regie? Welke stappen helpen daarbij? Waarom en hoe betrek je daar anderen bij? Het voordeel van een gesprek boven een telefoontje is dat meer mensen bij het gesprek aanwezig kunnen zijn. Iedereen krijgt dezelfde informatie en kan vragen stellen.

Het gesprek verplicht tot niets. De Eigen Kracht-coördinator die op bezoek komt, is ook niet vanzelfsprekend de coördinator die de conferentie gaat voorbereiden, tenzij daar specifiek om wordt gevraagd.

Zelf plan maken
De Eigen Kracht-coördinator kan ook tips geven hoe iemand zelf familie en bekenden bij elkaar kan roepen om een plan te maken. Het gesprek is dan een eerste stap naar een plan voor de toekomst.

Informatief gesprek aanvragen? Neem contact met ons op.