Internationale beweging

De Eigen Kracht Centrale maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van organisaties en neemt daarin een invloedrijke en leidende positie in. Met name als het gaat om democratische en burgerschapsaspecten.

De stichting is medeoprichter van het European Family Group Conference Network. Dit internationale netwerk bestaat uit organisaties uit ruim twintig landen die zich inzetten voor het implementeren van Family Group Conferences in hun land. Jaarlijks vind er een networkmeeting plaats om ervaringen en kennis te delen.

Ook in België kunnen burgers een Eigen Kracht-conferentie aanvragen. In België wordt door EKC.be vzw op vergelijkbare wijze gewerkt als in Nederland: vanuit de visie dat burgers het recht hebben om zelf met hun eigen kring van familie en bekenden een plan te maken bij moeilijkheden, ondersteund door onafhankelijke burgercoördinatoren.

Op het gebied van herstelgericht werken (restorative justice) bestaat er een jarenlange, intensieve samenwerking met IIRP, het International Institute for Restorative Practices. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond deze beweging in de VS en Canada.

Andere samenwerkingsverbanden en uitwisselingen:
Eurochild
National Center for Family Group Decision Making
Europees Forum voor Restorative Justice