Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan als uitgangspunt voor hulp zorgt dat eigenaarschap van probleem en oplossing ligt bij de mensen om wie het gaat. Sinds 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet waar het familiegroepsplan onderdeel van is: ‘een plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige horen.’ Dit betekent dat iedereen die met jeugdzorg of Wmo (persoonlijk plan) te maken krijgt, recht heeft op het maken van zo’n plan.

Fundamentele verandering voor gemeenten en hulpverleningsorganisaties
Dit is een fundamentele verandering. Niet langer is het hulpverleningsplan leidend, maar het familiegroepsplan of persoonlijk plan. Een hulpverleningsplan wordt geschreven door een hulpverlener, vaak wordt de cliënt of zijn familie daarbij betrokken. Bij een familiegroepsplan neemt iemand met zijn eigen mensen zelf beslissingen over oplossingen en zet dat in een plan. Iemand houdt zo zelf de regie en beslist wat nodig is. De hulpverlener sluit aan op dat plan.

Eigen Kracht Centrale, dé familiegroepsplannen-expert
De Eigen Kracht Centrale faciliteert mensen al sinds 2000 bij het maken van hun plannen. Het woord ‘familiegroepsplan’ is overigens bedacht door Rob van Pagée, grondlegger van de Eigen Kracht Centrale. Het plan dat voortkomt uit Eigen Kracht-conferenties voor individuen en families is feitelijk een familiegroepsplan.

Het werken met plannen van families lijkt eenvoudig. Toch vraagt het een complete omslag in beleid en uitvoerend werk van organisaties. Door de jarenlange ervaring met Eigen Kracht-conferenties – de Eigen Kracht Centrale heeft al meer dan tienduizend families begeleid bij het maken van hun familiegroepsplan – en uitgebreid onafhankelijk onderzoek, weet de stichting wat werkt.

Recht, geen verplichting
Een familiegroepsplan is een recht, geen verplichting. Wie liever een plan opvolgt van de hulpverlener kan daar voor kiezen. Andersom is de hulpverlener wel verplicht om aan te sluiten op het familiegroepsplan.

Geen jeugdzorg/Wmo, wel kwesties?
Ook als er dingen aan de hand zijn die niet onder de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning vallen, is een plan met oplossingen bedenken samen met mensen die er bij betrokken zijn, een slimme manier om uit de knel te komen. Vooral in situaties waarin ingrijpen door derden dreigt, is het van belang om zelf aan zet te blijven en te kunnen samenwerken met iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij de situatie. Denk bijvoorbeeld aan een gedwongen opname of dreigende huisuitzetting.

Meer informatie over trainingen en het werken met familiegroepsplannen.

MEE-consulente: “Het gaat om de werkwijze die verandert. Veelal wordt in de hulpverlening probleemoplossend gewerkt. Ik wilde leren wanneer ik het proces kan loslaten om de cliënt zelf de regie te laten nemen. Toen ik een gesprek oefende, viel voor mij het kwartje: nú kan ik bijbuigen en het gesprek wenden naar het betrekken van het netwerk.”