Plan maken

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale is in 2000 gestart. Aanleiding: te vaak wordt over mensen besloten zonder hen en hun eigen kring van familie en bekenden te betrekken. Dat vonden en vinden wij niet goed. Als er iets aan de hand is, horen mensen eerst gelegenheid te krijgen om zelf, met inschakeling van die eigen kring een plan te maken en te besluiten over oplossingen. Dit voordat overheid of professionals ingrijpen en het overnemen. Dit ziet de stichting als een burgerrecht.

De Eigen Kracht Centrale streeft naar een samenleving waarin mensen samen met familie, vrienden en andere bekenden (hun netwerk) de kans krijgen de regie over hun leven te houden of te (her)krijgen. Alle activiteiten staat in het teken daarvan.

grote familie volwassenen

Dit brengen wij in de praktijk door:

Eigen Kracht-conferenties
Hiervoor leiden we Eigen Kracht-coördinatoren op.
Trainingen, workshops, coachingstrajecten voor organisaties en overheden
• Het initiëren van onderzoek en het verzamelen van relevante data
• Ervarings- en expertise-uitwisseling met o.a. Perspectief (Netwerkcentrum voor Inclusie en Zeggenschap), Restorative Justice Nederland en Eropaf!.
• Deelname aan diverse platforms, zoals het Platform Hogescholen & Eigen Kracht, KrachtinNL
• Het ontwikkelen en innoveren van vraagsturing
• Voorlichtingsmateriaal en PR-activiteiten zoals eerlijkgezegd.nu
• Onze inzet om de visie van Eigen Kracht in te bouwen in wetgeving, bijvoorbeeld het vastleggen van het familiegroepsplan in de nieuwe Jeugdwet

Mike Doolan:
“Als de families niet betrokken worden bij besluiten, zullen ze geen verantwoordelijkheid nemen. Dit moeten we onszelf voortdurend realiseren. Anders kom je in de situatie terecht dat een Eigen Kracht-conferentie de zóveelste oplossing wordt.”