Actueel

Een plan voor school en verder

15 januari 2021 Blog

“Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het niet mee,” zei een leerplichtambtenaar tijdens het eerste deel van de training ‘Werken met het familiegroepsplan’, over het betrekken van het netwerk. “Iedereen vindt het belangrijk, maar het gebeurt vaak niet.” In verband met de coronamaatregelen gaven we de training online. In dit geval aan een kleine groep professionals, waaronder medewerkers van een CJG en deze leerplichtambtenaar. Zij deelde een situatie uit haar praktijk.

Lees verder

Paniek over plan van aanpak

8 januari 2021 Blog

“Soms bellen mensen in paniek,” vertelt een collega. “Omdat er een plan nodig is en ze niet weten wat te doen.”  Ze vertelt over een vrouw van 30 jaar die belde, omdat ze gevraagd was door haar casemanager om een formulier voor een ‘plan van aanpak’ in te vullen. De vrouw heeft al vele jaren last van psychosen en is in behandeling bij een ggz-instelling.

Lees verder

Trainingen familiegroepsplan op open inschrijving

18 december 2020 Agenda

Begin 2021 zijn er weer trainingen op open inschrijving gepland rondom het familiegroepsplan. De online trainingen worden via ZOOM aangeboden en zijn ook digitaal een combinatie van theorie en onderling oefenen en uitwisselen.

Lees verder

Een plan buiten de kaders

18 december 2020 Blog

“Hoe kan er weer rust komen?”, was de vraag van een gezin met zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Eén van de kinderen had een lichamelijke beperking, een ander een verstandelijke beperking en bij de oudste dochter was autisme vastgesteld. De vader had ADHD en was op het moment dat wij in beeld kwamen overbelast thuis. Dit had geleid tot een terugval in inkomen, wat niet hielp voor de rust in het gezin. Er was veel ondersteuning: dagbesteding, dagbehandeling, gezinsbegeleiding, opvang in vakanties, een logeerhuis, behandelingen en medicatie.

Lees verder

Aan de slag met korte lontjes

11 december 2020 Blog

Vorige maand werd ik gebeld door een buurtcoördinator die zijn zorgen uitte en vroeg of wij konden helpen in zijn buurt. Hij beschreef wat er volgens hem aan de hand was: “In deze buurt zijn altijd al spanningen en ik merk dat de spanning nu oploopt. Mensen worden het thuis zitten zat, de lontjes worden korter en er is weinig afleiding. Daarnaast denken mensen verschillend over de coronamaatregelen: sommigen volgen die strikt en anderen vinden die overdreven.

Lees verder

Een extraatje bij een planbijeenkomst

4 december 2020 Blog

De planbijeenkomst ging over de vraag hoe familie en vrienden een alleenstaande moeder en haar driejarige zoontje konden bijstaan. De moeder had schulden en raakte volgens haar vader steeds dieper in de problemen. Ze sloot zich meer en meer af van mensen om haar heen. Haar vader vroeg een Eigen Kracht-conferentie aan en vertelt daar achteraf over: “Tijdens de planbijeenkomst merkten we dat de onderliggende problemen veel met onze scheiding te maken hadden."

Lees verder

“Met dit plan krijg ik een nieuwe kans”

27 november 2020 Blog

“We hebben al vaak geprobeerd een plan te schrijven, samen met mijn vader, maar we kregen steeds ruzie. Nu lukte het wel,” vertelt een 28-jarige vrouw na haar Eigen Kracht-conferentie. Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Net als in de Jeugdwet en Wmo staat hierin dat mensen recht hebben op het maken van een eigen plan van aanpak, in dit geval om verplichte zorg te voorkomen.

Lees verder

“Drugsverslaafden komen ook uit families”

20 november 2020 Blog

Tijdens de digitale bijeenkomst van het Europese family group conference-netwerk, deelden Schotse collega’s een bijzondere film: ‘Recognition matters’. De film combineert een verhaal met onderzoek van de Universiteit van Edinburgh vanuit de theorie van erkenning van Honneth. Dr. Mitchell vertelt dat uit het onderzoek blijkt dat betere resultaten in hulpverlening worden behaald als er sprake is van empowerment, erkenning en partnerschap met professionals. Het gaat om gehoord en gezien worden en dus om erkenning krijgen.

Lees verder

Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing

13 november 2020 Blog

Twintig landen doen deze week mee aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van Family Group Conferences, de internationale naam voor Eigen Kracht-conferenties. Jaarlijks komen we samen in één van de landen, maar dit jaar uiteraard digitaal. Op ons initiatief wisselen we vijf ochtenden via Zoom met collega’s ervaringen uit. Het is fijn om verhalen te horen en herkenning te vinden in de ervaringen.

Lees verder

Zelf een plan maken te onorthodox?

10 november 2020 Nieuws

Naar aanleiding van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid, schreef de Eigen Kracht Centrale een notitie, of wellicht is 'brandbrief' een passender woord, aan de inspecties.

Lees verder