Actueel

Motivatie in de voorbereiding op een plan

9 april 2021 Blog

Met de scriptie ‘Fuerza Propria, onderzoek naar de motiverende en activerende rol in de voorbereidende fase van een Eigen Kracht-conferentie’ studeerde Sarah van Wassenaer vorige week af aan de Hogeschool Leiden. Ze heeft acht interviews gehouden met hoofdpersonen uit conferenties, hulpverleners en Eigen Kracht-coördinatoren en gesprekken in de voorbereidende fase geobserveerd. De vraag was op welke wijze de hoofdpersonen en hun kring zich tijdens de voorbereidende fase door de coördinator gemotiveerd en geactiveerd voelen om samen met elkaar aan de slag te gaan. 

Lees verder

Ruzie van straat naar school

2 april 2021 Blog

Op een basisschool is veel gedoe met ruzies waar kinderen en ouders bij betrokken zijn. De school belde ons en we hebben een online overleg gehad met de school, de wijkagent en een gemeenteambtenaar. Tijdens het overleg bleek dat het eigenlijk ging om overlast in de straat waar de school staat. “Er waren conflicten in de straat, vooral tussen een aantal gezinnen,” vertelt een collega. “Die conflicten kwamen de school in, via de ouders en de kinderen.”

Lees verder

Uit beeld verdwenen

26 maart 2021 Blog

Een mentor van een middelbare school belde over een meisje van 13 uit zijn klas. “Er waren al eerder zorgen over haar, maar nu was ze letterlijk uit beeld verdwenen. Ze kwam niet meer bij de online lessen,” vertelt een collega over de aanvraag van een Eigen Kracht-conferentie over het meisje. Ze woonde met haar moeder en twee babybroertjes nog niet zo lang in het dorp toen vorig jaar de eerste lockdown kwam. “In het begin deed ze nog mee met de online lessen, maar ze was erg stil en het was moeilijk om contact te maken."

Lees verder

Invloed op je eigen leven

19 maart 2021 Blog

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Ggz in werking, waarin onder andere het recht op het maken van een eigen plan van aanpak staat. Een vrouw van midden 30 las over dit recht en stuurde ons een mail: “Mijn zorgmachtiging wordt binnenkort waarschijnlijk verlengd, maar ik wil graag een eigen plan maken om dit te voorkomen.” Een Eigen Kracht-coördinator ging naar haar toe en ze bereidden een bijeenkomst voor. Twee broers, een nicht en twee vrienden wilden graag meedenken.

Lees verder

Caring Community Festival: plan van aanpak in de Wvggz

16 maart 2021 Agenda

Van 24 t/m 26 maart vindt het online Caring Community Festival (ZOOM) plaats. Samen met MIND geeft de Eigen Kracht Centrale tijdens het festival een workshop over het plan van aanpak in de Wet verplichte ggz.

Lees verder

Trots zijn op je wijk

12 maart 2021 Blog

In een wijk in een grote stad, waar spanningen zijn en klachten van overlast, denken wij al een tijd samen met bewoners en verschillende beroepskrachten mee over het beter leefbaar maken van de wijk. “We zijn een aantal keer alle deuren langsgegaan en hebben bijeenkomsten georganiseerd,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. “Daaruit zijn verschillende thema’s gekomen die voor hen belangrijk zijn. Nu zijn we samen met bewoners aan de slag met die thema’s. We zetten kleine stapjes, toch gebeurt er veel."

Lees verder

Altijd een kans

5 maart 2021 Blog

“Ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar te monitoren bij dit gezin, het netwerk doet alles,” vertelt jeugdbeschermer Marlinde van den Heuvel uit Apeldoorn naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie voor twee meisjes (8 en 10) en hun alleenstaande moeder uit Suriname. “Er waren veel hulpverlenende instanties betrokken, maar niemand kreeg echt contact met hen. De problematiek was heftig. De kinderen gingen niet meer naar school, de hygiëne was niet goed en er werd nooit gekookt. Het huis bleek niet aangesloten te zijn op het gas."

Lees verder

Een plan voor een tussenstap

26 februari 2021 Blog

“De familie wilde heel veel doen en eigenlijk te snel,” vertelt een jeugdbeschermer over de familie van een 14-jarige jongen die in een behandelcentrum woont. De jongen was ruim twee jaar geleden uithuisgeplaatst, naar aanleiding van een onderzoek na een melding van huiselijk geweld. Tot verdriet van iedereen werd hij in een centrum geplaatst aan de andere kant van het land. Voor zijn familie werd het daardoor moeilijk om regelmatig langs te komen.

Lees verder

“Ik wilde niemand lastigvallen”

19 februari 2021 Blog

“Ik voelde me erg alleen, maar moest sterk blijven. Het ging niet om mij, maar om mijn man,” vertelt een vrouw van 76 jaar. Ze zorgt voor haar man, die dementeert en lichamelijke klachten heeft. “Ik stond er niet bij stil dat het steeds zwaarder werd, omdat ik het vol moest houden. Dat werd lastig toen er financiële problemen ontstonden. De vrouw van de thuiszorg, die twee keer per week kwam, merkte het en zei dat ze zich zorgen maakte over mij. Ze vroeg me of ik steun had."

Lees verder

Een plan buiten de kaders (2)

12 februari 2021 Blog

Vlak voor de kerst deelde ik het verhaal van een gezin met zes kinderen dat als vraag had ‘hoe kan er weer rust komen?’ De vader had ADHD en was op dat moment overbelast thuis. Er was veel professionele ondersteuning, maar dat had niet het gewenste effect. De gemeente en betrokken professionals wilden het gezin de kans geven om met hun netwerk een plan te maken en dit plan zou leidend zijn in wat er geboden werd. In het plan was een campingplaats met vrijstaande stacaravan het meest belangrijk.

Lees verder