Actueel

Stap voor stap de kring vergroten

22 juni 2018 Blog

Aan een Eigen Kracht-conferentie namen afgelopen jaar gemiddeld elf mensen deel. Bij de start zeggen veel mensen dat zij niemand hebben, liever niemand belasten of zich schamen voor wat er aan de hand is. We starten dus niet met het idee van een kring van elf mensen. Het gaat stapje voor stapje, met als doel verbinding maken, zodat er meedenkers komen. Voor iedere situatie zijn de stappen verschillend.

Lees verder

Haastige spoed is soms wel degelijk goed

15 juni 2018 Blog

Ons jaarrapport 2017 verscheen deze week. Daarin staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties van vorig jaar en de resultaten over tevredenheid en follow-up. De getalsmatig belangrijkste redenen voor een Eigen Kracht-conferentie waren echtscheiding, pedagogische onmacht en overbelasting van ouders. De onderwerpen uit de plannen hebben met name betrekking op opvoeding, gewenste woonplek, relatie tussen kind en ouders en een omgangsregeling.

Lees verder

Jaarcijfers Eigen Kracht-conferenties 2017

14 juni 2018 Nieuws

Het jaarrapport over Eigen Kracht-conferenties in 2017 is verschenen, geschreven door onderzoeker Peter Gramberg. In dit rapport staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties, de resultaten over tevredenheid en de follow-up (nabellen door onderzoeker) van 2017.

Lees verder

Beeldvorming verandert door luisteren

8 juni 2018 Blog

Boosheid en onbegrip zijn emoties waar Eigen Kracht-coördinatoren vaak mee in aanraking komen in de voorbereiding van Eigen Kracht-conferenties. Mensen die niet met elkaar willen praten. Soms omdat er ruzie is, soms omdat bepaalde beelden over elkaar het gesprek belemmeren. Deze week vertelde een collega wat er kan gebeuren als mensen ondanks negatieve emoties en beelden toch naar elkaar luisteren.

Lees verder

Na vijf jaar een baan!

1 juni 2018 Blog

Hoe gaat het met de plannen van Eigen Kracht-conferenties op de lange termijn? Uit onderzoek weten we dat over het algemeen de kring betrokken blijft, het plan wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld. Deze week mailde een moeder een verhaal over de Eigen Kracht-conferentie van haar dochter, bijna vijf jaar geleden. “De afgelopen weken hadden we het weer geregeld over de Eigen Kracht-conferentie die de basis is geweest voor veel goede ontwikkelingen.”

Lees verder

Mensen die het kind al jaren kennen

25 mei 2018 Blog

In de Volkskrant stond onlangs een column over de uithuisplaatsing van Anna, dochter van Maria. De betrokken huisarts kende moeder, oma en dochter al jaren en had medische verklaringen voor de zorgen van hulpverleners, maar dit werd door de Raad terzijde geschoven. Bij de Eigen Kracht Centrale komen we vaak tegen dat onvoldoende wordt geluisterd naar mensen die kinderen al vanaf de geboorte kennen. Veel besluiten worden genomen zonder dat familie, vrienden en andere betrokkenen kunnen meedenken. Terwijl het anders kan en de wet hier alle ruimte voor geeft!

Lees verder

Afscheid van een Eigen Kracht-coördinator

22 mei 2018 Blog

We benadrukken altijd dat Eigen Kracht-coördinatoren gewone burgers zijn en vinden dat erg belangrijk. Tegelijkertijd vind ik coördinatoren bijzondere mensen, omdat ze gedreven zijn en werken vanuit een visie waarin diversiteit, verbondenheid en eigenaarschap van mensen centraal staan. Half mei moesten we afscheid nemen van een van de Eigen Kracht-coördinatoren: Guus Aulbers. Een heel bijzonder mens, die veel heeft betekend voor de Eigen Kracht Centrale.

Lees verder

De grens van achttien jaar

11 mei 2018 Blog

Eén van de knelpunten die gemeenten signaleren bij de evaluatie van de Jeugdwet is de leeftijdsgrens 18-/18+. Voor kinderen die in een jeugdzorginstelling verblijven, houdt de hulp meestal op als ze achttien jaar worden. Daarom is dit regelmatig een vraag voor een Eigen Kracht-conferentie. Het helpt om een goed plan te hebben, liefst al rond het zeventiende jaar.

Lees verder

Liever niet praten over problemen

4 mei 2018 Blog

Veel mensen vinden het idee van een Eigen Kracht-conferentie niet meteen geweldig. Praten met familie, vrienden en/of bekenden over dingen die niet zo goed gaan, is moeilijk. In eerste instantie wil iemand het graag klein houden. Vaak gaan ze overstag als ze snappen dat het gaat over meedenken door mensen die het belangrijk vinden dat het goed met hen gaat.

Lees verder

Geen directe last, wel direct betrokken

27 april 2018 Blog

Na zoveel jaar ervaring met Eigen Kracht-conferenties vertrouwen mijn collega’s en ik er inmiddels op dat die krachten er altijd zijn. Als je ze niet ziet, dan zoek je en vraag je door tot je ze vindt. In een straat in het zuiden van het land was al jaren veel onrust. Toen het dreigde te escaleren, belde de wijkagent ons. Een Eigen Kracht-coördinator ging in de straat alle huizen langs met de vraag of mensen mee wilden denken over een plan om de sfeer te verbeteren.

Lees verder