Actueel

Pagina 1 / 38

Van dakloos naar verbinding

14 juni 2024 Verhalen

“Ik heb grote zorgen over mijn zoon,” vertelde een moeder. “Hij is 35 jaar, heeft last van psychoses, is dakloos, heeft geen contact met zijn zoontje, heeft schulden en ik weet niet waar hij is. Ik wil hem helpen, maar ik weet echt niet hoe.” Na uitleg over wat wij zouden kunnen doen, sprak de moeder haar twijfel uit over het netwerk: “Ik denk niet dat er veel mensen zijn die nog iets kunnen of willen doen, er is veel gebeurd."

Lees verder

Ongemerkt enorm verschil in werken

7 juni 2024 Verhalen

Afgelopen week was er een bijeenkomst bij een thuiszorginstelling die ruim twee jaar geleden begonnen is met trainingen in het groter maken van de kring van ouderen. De Eigen Kracht Centrale heeft alle wijkverpleegkundigen en EVV-ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) getraind in het doorvragen over het informele netwerk, intervisie begeleid en meegedacht. Dit ging vooral over de vraag wat te doen bij mensen die aangeven geen netwerk te hebben, het netwerk niet te willen belasten of hun zorgen niet te willen delen.

Lees verder

Steun voor het hele gezin

31 mei 2024 Verhalen

“Onze grootste zorgen gingen over het kind van 6 jaar, maar uiteindelijk ging het vooral over de oudere broer van 16,” vertelt een jeugdbeschermer. Ze had ons gebeld over een situatie van een opa en oma die sinds drie jaar zorgen voor hun twee kleinkinderen. Beide ouders zaten in de gevangenis. De jeugdbeschermer had goed contact met de grootouders, maar ze merkten dat de opvoeding van de zesjarige erg veel vroeg. “Ik begreep dat het heel zwaar was,” vertelt de jeugdbeschermer.

Lees verder

Voorkomen van problemen

24 mei 2024 Verhalen

“Het was bijzonder om dit proces te begeleiden,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. “Meestal komen we in situaties waar veel aan de hand is, maar hier waren nog geen problemen. Iedereen voelde wel dat er problemen konden komen als er niets gebeurde.” Een vrouw belde ons omdat ze zorgen had over een goede vriendin. Zij had zelf voor haar nichtje een Eigen Kracht-conferentie meegemaakt en had tegen haar vriendin gezegd: “Dat is ook wat voor jou, daar kun je baat bij hebben, dat mensen met je meedenken.”

Lees verder

Onderzoek met positieve resultaten

17 mei 2024 Verhalen

In het Verenigd Koninkrijk is een groot rct-onderzoek (randomised controlled trial) gehouden naar Family Group Conferences (in Nederland Eigen Kracht-conferenties), de resultaten zijn positief. Eigen Kracht-conferenties worden daar aangevraagd in situaties van dreigende dwang. Lokale autoriteiten die erover denken een procedure te starten om kinderen onder toezicht te stellen, raken zo betrokken bij de zorg voor de kinderen, met mogelijk uithuisplaatsing tot gevolg. De onderzoekers benoemen dat het vaak gaat over misbruik of verwaarlozing.

Lees verder

Een ommekeer met het netwerk

10 mei 2024 Verhalen

“Eigenlijk is het heel eenvoudig: je vraagt iedereen om bij elkaar te komen en als ze samen zijn, maken ze een plan dat bij hen past,” zegt een Eigen Kracht-coördinator. “Ik had al een tijd geen Eigen Kracht-conferenties gedaan, maar ik voelde meteen weer de kracht van het netwerk. Dat geeft veel voldoening. Het was een situatie die lastig op te lossen leek: de ouders van drie kinderen waren gescheiden. De vader had na een ongeluk een tijd in coma gelegen en kon daarna niet meer goed voor de kinderen zorgen.

Lees verder

Praten met elkaar of langs elkaar?

3 mei 2024 Verhalen

Deze week deelt Baudy Wiechers een verhaal. Zij is lid van het CONSENT-methode Collectief, een coöperatie van waaruit kennis gedeeld wordt hoe je effectief kunt samenwerken en tot gelijkwaardige besluitvorming komt. De CONSENT-methode heeft veel raakvlakken met ons werk. Baudy: “Er is een situatie ontstaan rondom een ouder op leeftijd en het loopt niet soepel. Er zijn meerdere volwassen kinderen uit diverse relaties die verspreid over het land wonen. Dan wordt er eens iets met het ene, dan weer iets met een ander kind besproken."

Lees verder

Zeer tevreden deelnemers

26 april 2024 Verhalen

“Fijn om duidelijkheid te hebben en verbinding te voelen en te versterken met de kring om ons gezin heen,” schreef een familielid in het formulier voor het tevredenheidsonderzoek naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie. Het is één van de citaten uit het rapport met de jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties van 2023 dat deze week verscheen. In 68% van de situaties ging de aanmelding (ook) over minderjarige kinderen, de overige situaties betrof alleen meerderjarigen. De kortste tijd tussen aanmelding en bijeenkomst was in 2023 vier dagen.

Lees verder

Jaarcijfers met kenmerken en tevredenheid

25 april 2024 Nieuws

Deze week verscheen het rapport met de jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties van 2023. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeker, dr. Peter Gramberg. Vanaf de officiële start van Eigen Kracht-conferenties in Nederland in 2001 is er onderzoek verricht naar de kenmerken, tevredenheid en follow-up van de conferenties.

Lees verder

Dichtgetimmerd met voorwaarden

19 april 2024 Verhalen

Bij aanvragen voor een Eigen Kracht-conferentie in een situatie van ingrijpen of dreigend ingrijpen, is het heel belangrijk om het formele en het informele netwerk bij elkaar te brengen. We vragen de betrokken professional om bij het begin van het proces voorwaarden voor veiligheid te stellen waaraan het plan moet voldoen. “Dit levert vaak boeiende gesprekken op,” vertelt een collega. “Bijvoorbeeld als een jeugdbeschermer de voorwaarden zo opstelt dat het weinig ruimte laat voor het netwerk."

Lees verder