Actueel

Spannend voor iedereen

3 augustus 2018 Blog

Bij Eigen Kracht-conferenties ervaren deelnemers vaak spanning. Dan denk je al snel aan degene voor wie het plan is en aan familie en vrienden. Maar ook voor betrokken professionals is het vaak spannend. Bijvoorbeeld omdat ze de gestelde voorwaarden aan het plan moeten toelichten, omdat familie het niet eens is met eerder genomen besluiten, omdat ze de familie en vrienden niet kennen en/of omdat ze bang zijn dat er geen veilig plan komt.

Lees verder

Herstel vóór de schoolvakantie

27 juli 2018 Blog

Alle scholen hebben het jaar afgerond en zijn begonnen aan de zomervakantie. Vlak voor die vakantie moet er altijd nog veel gebeuren. We werden gebeld door een teamleider van een middelbare school in het noorden, twee weken voor de vakantie. In een van brugklassen was al een tijd spanning. Die liep nu zo hoog op dat hij niet op deze manier het jaar wilde afsluiten. “Alle brugklassen gaan over het algemeen in dezelfde samenstelling naar jaar twee, maar dat betekende hier veel problemen,” zei de teamleider.

Lees verder

Eigen Kracht gaat door in de vakantie

20 juli 2018 Blog

Veel mensen kijken uit naar de zomer: vakantie en tijd voor elkaar. Voor sommige families is het juist een moeilijke periode. Er is bijvoorbeeld minder opvang en hulpverleners gaan ook met vakantie. Een collega vertelt hoe een jeugdbeschermer en een gezin in een moeilijke situatie de vakantie aangrijpen als kans. De jeugdbeschermer belde vorige week mijn collega vanwege zorgen over het gezin met drie kinderen.

Lees verder

Passende informatie geeft grip

13 juli 2018 Blog

Situaties waarin een familiegroepsplan wordt gemaakt met behulp van een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator, zijn bijna altijd nijpend. Er dreigt bijvoorbeeld een uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, (gedwongen) opname of er zijn andere grote zorgen. Alle hens aan dek om een plan te maken. Dan denk je al snel aan hulptroepen inschakelen of een grote groep meedenkers mobiliseren. Maar er is nog een belangrijk ingrediënt en dat is informatie. Welke informatie nodig is, hangt af van degenen die het plan maken.

Lees verder

“Ik wilde het allemaal zelf doen.”

6 juli 2018 Blog

“Eindelijk had ik een eigen flat. Ik was daar zo blij mee. Maar toen ging het mis. Ik raakte in de war, ging weer blowen en alles ging verkeerd.” Aan het woord is een vrouw van 26 jaar met een licht-verstandelijke beperking. “Ik wilde het allemaal zelf doen en juist geen hulp vragen.” Een half jaar eerder was ze zelfstandig gaan wonen, met begeleiding.

Lees verder

Leven vanuit een visie

29 juni 2018 Blog

Regelmatig mag ik trainingen geven aan beroepskrachten in het sociaal domein, medewerkers van gemeenten, vrijwilligers of Eigen Kracht-coördinatoren. We starten dan met de visie: mensen hebben recht op het maken van een eigen plan en op verbinding met mensen die voor hen belangrijk zijn. We denken met elkaar na hoe je kunt komen tot een samenleving waarin vertrouwen uitgangspunt is en vragen worden gesteld. Waarin wordt geluisterd en niet voor een ander wordt gedacht.

Lees verder

Stap voor stap de kring vergroten

22 juni 2018 Blog

Aan een Eigen Kracht-conferentie namen afgelopen jaar gemiddeld elf mensen deel. Bij de start zeggen veel mensen dat zij niemand hebben, liever niemand belasten of zich schamen voor wat er aan de hand is. We starten dus niet met het idee van een kring van elf mensen. Het gaat stapje voor stapje, met als doel verbinding maken, zodat er meedenkers komen. Voor iedere situatie zijn de stappen verschillend.

Lees verder

Haastige spoed is soms wel degelijk goed

15 juni 2018 Blog

Ons jaarrapport 2017 verscheen deze week. Daarin staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties van vorig jaar en de resultaten over tevredenheid en follow-up. De getalsmatig belangrijkste redenen voor een Eigen Kracht-conferentie waren echtscheiding, pedagogische onmacht en overbelasting van ouders. De onderwerpen uit de plannen hebben met name betrekking op opvoeding, gewenste woonplek, relatie tussen kind en ouders en een omgangsregeling.

Lees verder

Jaarcijfers Eigen Kracht-conferenties 2017

14 juni 2018 Nieuws

Het jaarrapport over Eigen Kracht-conferenties in 2017 is verschenen, geschreven door onderzoeker Peter Gramberg. In dit rapport staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties, de resultaten over tevredenheid en de follow-up (nabellen door onderzoeker) van 2017.

Lees verder

Beeldvorming verandert door luisteren

8 juni 2018 Blog

Boosheid en onbegrip zijn emoties waar Eigen Kracht-coördinatoren vaak mee in aanraking komen in de voorbereiding van Eigen Kracht-conferenties. Mensen die niet met elkaar willen praten. Soms omdat er ruzie is, soms omdat bepaalde beelden over elkaar het gesprek belemmeren. Deze week vertelde een collega wat er kan gebeuren als mensen ondanks negatieve emoties en beelden toch naar elkaar luisteren.

Lees verder