Actueel

“Ze doen alsof er niets aan de hand is.”

10 november 2017 Blog

“Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn vader, maar hij wil alleen over zijn dieren praten.” Een bezorgde dochter vertelt dat haar vader beginnende dementie heeft en daardoor steeds vaker dingen vergeet. Soms komt hij niet meer uit z’n woorden en bepaalde dagelijkse handelingen lijken hem moeilijker af te gaan.

Lees verder

Durven delen: een “coming-out”

3 november 2017 Blog

“Iedereen wist wel dat ik autisme heb, maar wat het voor mij precies betekent, wist eigenlijk niemand. Ik durfde niet goed te zeggen wat er allemaal aan de hand was en mijn familie en vrienden durfden het niet te vragen. Daardoor kon ik met niemand praten en kon niemand me helpen.”

Lees verder

“Als ik iets aanbied, houden ze het af.”

27 oktober 2017 Blog

“Ik ken mijn broer mijn hele leven, ik weet van zijn gezinssituatie en heb ook grote zorgen. Wat ik niet begrijp, is dat ik dit niet kan delen met de jeugdbeschermer. Zij heeft alleen contact met de ouders van mijn neefjes en nichtje. Alle informatie die ik krijg, loopt via mijn broer en zijn vrouw en die informatie is mager. Vanuit de hulpverlening wordt niet gevraagd naar mijn zorgen, ook niet naar mijn ideeën over hoe de situatie thuis kan verbeteren.”

Lees verder

Grote zorgen, toch een kans

20 oktober 2017 Blog

Een jonge vrouw, 19 jaar, ligt in het ziekenhuis en staat op het punt om te bevallen van haar eerste kindje. Ze komt uit een loverboycircuit, heeft nauwelijks contact met haar familie en vroegere vrienden, geen inkomen en geen huisvesting. Reden genoeg voor zorgen en daarom is een jeugdbeschermer aangesteld. Deze wil de pasgeboren baby direct na de geboorte uit huis plaatsen.

Lees verder

Kringen en scholen: een goede combinatie

13 oktober 2017 Blog

Ouders dienden een klacht in over pesten bij de basisschool van hun tienjarige dochter. Ze wilden dat een klasgenootje geschorst zou worden voor pesten en het slaan van hun dochter. Er waren eerder gesprekken geweest met de directeur, de leerkracht en andere betrokkenen. Volgens de ouders veranderde er echter niets aan het pestgedrag.

Lees verder

“Ze houden de zorgen in stand.”

6 oktober 2017 Blog

Ik ben een paar dagen in Praag voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van Family Group Conferences. Collega’s uit vijftien landen wisselen kennis en ervaring uit rond Eigen Kracht-conferenties, om samen verder te leren. Het is mooi de universele kern van ons werk te ervaren: het belang van regie behouden, het belang van een grotere kring.

Lees verder

De aanleiding is altijd rottigheid

29 september 2017 Blog

Met regelmaat organiseren we bijeenkomsten als er iets aan de hand is in een buurt. Spanning tussen groepen, overlast, ruzies en misdrijven. Zo ook in een dorp in het oosten. De wijkpolitie heeft er zijn handen vol aan, professionals van lokale organisaties komen er wekelijks. Veel buurtbewoners zeggen: “Als zij zouden verhuizen, is er niets meer aan de hand.”

Lees verder

Participatie? Dan wel zelf bepalen!

22 september 2017 Blog

Tijdens Prinsjesdag sprak onze koning de troonrede weer uit. Op een bijeenkomst waar ik die dag een presentatie gaf, noemde iemand de participatiesamenleving waar de koning een aantal jaar geleden over sprak. Een deelnemer vertelde hoe moeilijk het is om in gesprek te gaan over dingen die iemand zelf zou kunnen. Mensen hebben het gevoel dat het om bezuinigen gaat en ze gebruikt worden om een deel van de taken van professionals uit te voeren.

Lees verder

“Nooit meer met haar in één ruimte.”

15 september 2017 Blog

Bij de voorbereiding van Eigen Kracht-conferenties komt het vaak voor dat iemand tegen de Eigen Kracht-coördinator zegt wel te willen meedenken, maar niet naar de bijeenkomst te komen “als hij of zij ook komt”. Zo ook vorige week: “Tuurlijk maak ik me zorgen om mijn nichtjes, maar ik heb mezelf beloofd om nooit meer met haar in één ruimte te zijn.”

Lees verder

“De samenwerking voelt nu veilig.”

8 september 2017 Blog

Bij gedwongen jeugdhulpverlening kunnen ouders en gezinsvoogd niet om elkaar heen: met een uitspraak van de rechter is verplichte hulpverlening een feit. Niet zelden leidt dit tot moeizaam samenwerken. “Vanaf het begin is het een strijd met vader en moeder. Ik maak mij zorgen over met name de jongste kinderen."

Lees verder