Voor wie

De stichting Eigen Kracht Centrale is er voor mensen die samen met familie en vrienden hun eigen hulpplan willen maken. Voor mensen die na een wandaad of misdrijf samen met de andere betrokkenen een plan voor herstel willen maken. Voor professionals die met hun kennis en vaardigheden willen aansluiten op de vraag van iemand die bij hen aanklopt. Voor gemeenten die de transformatie van het sociaal domein willen neerzetten in de gemeentelijke praktijk. Voor het onderwijs waar de professionals van de toekomst worden opgeleid.

Sinds 2000 hebben wij Eigen Kracht-conferenties georganiseerd voor onder meer ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders met schuldproblemen, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf. Zowel voor individuen als voor groepen.

16-a

Kortom, de Eigen Kracht Centrale is er voor iedereen die meer wil weten over of wil meewerken aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen met familie, vrienden en andere bekenden hun eigen plannen met oplossingen maken als het tegenzit. Dat de regie over hulp bij de mensen blijft om wie het gaat en dat overheid en organisaties deze plannen als uitgangspunt nemen voor ondersteuning.

Voor ondersteuning bij de veranderingsprocessen van overheid en maatschappelijke organisaties kunt u terecht bij Kringwijs. Deze stichting bestaat sinds 2017 en is opgericht vanuit hetzelfde gedachtengoed als de stichting Eigen Kracht Centrale.