Hoe kun jij meedoen?

Steun mensen die in de knel zitten omdat ingrijpen door de overheid of organisaties dreigt. Geef hen de ruimte om samen met familie en bekenden eerst een plan te maken met eigen oplossingen. Al meer dan 120.000 mensen maakten de afgelopen jaren met een Eigen Kracht-conferentie zo’n veilig plan. Gemeenten, provincies en organisaties maakten dit financieel mogelijk. Helaas zijn er nog heel veel mensen voor wie die financiën niet zijn geregeld. Help hen, bijvoorbeeld door te doneren of een actie te starten om geld in te zamelen en meer bekendheid te geven aan deze mogelijkheid.

Een eigen plan
‘Wie denken er met jou mee als het even niet zo goed gaat?’ Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om familie en vrienden te vragen mee te denken als het slecht gaat. Of om aan iemand dichtbij te vragen om mee te denken als het slecht met diegene gaat. Daardoor komen dagelijks veel mensen in de knel. Of zij komen bij hulpverleners terecht met als gevolg dat ze vaak zeggenschap verliezen over oplossingen.

Regie in je eigen kring
Zelf een plan maken, met mensen die dichtbij staan. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar wat als het contact met familie en vrienden verstoord is? Of als er zoveel aan de hand is dat hulpverleners betrokken zijn die een plan maken. In die situaties kan een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator verschil maken. Zo kunnen mensen toch zelf een plan maken, met mensen die betrokken zijn, met de gewenste informatie en hulp van professionals die aansluit op wat er gevraagd wordt. Zo blijft de regie over het plan en de uitvoering ervan bij de mensen om wie het gaat.

11

Bijdragen
Vindt u het belangrijk om, ook als het u tegenzit, zeggenschap over uw leven te houden? Geef mensen de ruimte om eigen oplossingen te bedenken die werken. Meedoen kan door het starten van een actie, door simpelweg te doneren en door vrienden en bekenden te vragen om bij te dragen. Voor bedrijven zijn er mogelijkheden om te sponsoren. Begunstiging vanuit een erfenis of legaat kan ook.

Geef mensen de ruimte en doe mee!