Resultaten; maatschappelijke kostenbesparing

Vanaf het prille begin in 2000 zijn de Eigen Kracht-conferenties gevolgd door externe onderzoekers. Daarnaast zijn er in verschillende sectoren vele studies gedaan naar de aanpak. Uit inmiddels ruim zestig Nederlandse onderzoeken blijkt dat Eigen Kracht-conferenties tot goede resultaten leiden in uiteenlopende situaties. Ook als de problemen groot zijn en de situatie complex. Bijvoorbeeld in de jeugdbescherming, de oggz, bij huiselijk geweld of bij zogenaamde multi-probleemgezinnen. Vrijwel altijd is de kwaliteit van het plan goed. Dat vinden zowel deelnemers als professionals. De meerderheid van de plannen wordt uitgevoerd en leidt tot het oplossen van problemen, het voorkomen van escalatie en van toename van steun uit de directe omgeving.

Doordat families en hun netwerk eigen hulpbronnen inzetten (substitutie) blijkt er ook besparing van kosten op te treden. Deelnemers kiezen meer dan professionals voor ambulante hulp thuis en (netwerk)pleegzorg in plaats van residentiële jeugdzorg. In Nederland zijn inmiddels vijf onderzoeken gedaan naar de financiële opbrengst van Eigen Kracht-conferenties. De trends wijzen in dezelfde richting als de resultaten van internationaal onderzoek naar Family Group Conferences (FGC). Afbeelding bij Resultaten

De belangrijkste opbrengsten:
• Bevordering van sociale cohesie
• Verbetering van de situatie van het kind
• Activering van familie en bekenden
• Afname van zorgconsumptie
• Kostenbesparing
• Regie meer bij families
• Effectief in ingewikkelde situaties

Meer informatie
Lees meer over de opbrengsten en resultaten van Eigen Kracht-conferenties (pdf).