Disclaimer

De Eigen Kracht Centrale doet haar best om deze website actueel, correct en toegankelijk te houden. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Eigen Kracht Centrale kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Via deze website wordt eveneens toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Eigen Kracht Centrale draagt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik hiervan.