Wat is een Eigen Kracht-conferentie?

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?
Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die hulp? Hoe houd je zeggenschap en regie over de aanpak? De Eigen Kracht-conferentie biedt uitkomst. Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst waarbij je samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst maakt (familiegroepsplan).

Sociaal netwerk
”Ja maar…”, klinkt het meestal als iemand voor het eerst hoort over de Eigen Kracht-conferentie. “Ooms en tantes, buren en verre vrienden die met z’n allen om tafel gaan zitten om een plan te verzinnen? Dat lukt nooit! Kunnen ze dat wel? Willen ze dat wel? Heeft degene die om de Eigen Kracht-conferentie vraagt eigenlijk nog wel een sociaal netwerk?” Dat pakt vaak verrassend uit.

Wat is Eigen Kracht niet? Lees de blog ‘What’s in a name?

Onafhankelijke coördinator
Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator organiseert de conferentie. Deze coördinator heeft geen belang bij de uitkomst van de conferentie en de inhoud van het plan. Hij of zij informeert alle betrokkenen over doel, werkwijze, mogelijkheden en ieders verantwoordelijkheden en zorgt dat iedereen veilig kan deelnemen. Daarnaast helpt de Eigen Kracht-coördinator bij praktische zaken, zoals uitnodigingen, een locatie, eten en drinken.

Feit: In één bijeenkomst komt 92 procent tot een plan. Bij 5 procent is het nog in de maak. Bij 3 procent lukt dat niet

Varianten
Eigen Kracht-conferenties zijn voor individuen en families, als herstel nodig is, bij leervragen en voor een groep, wijk of buurt. Al deze varianten gaan uit van dezelfde principes: een plan maken met betrokkenen waarbij de regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat.

Plan maken
In het eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie legt de hoofdpersoon van de conferentie, of iemand die dichtbij deze persoon staat, de situatie uit. Ook hulpverleners en andere professionals kunnen in dit deel informatie geven.

Daarna volgt een (besloten) deel waarin de deelnemers aan de conferentie gezamenlijk een plan maken. Professionals en de Eigen Kracht-coördinator zijn hierbij niet aanwezig.

In het laatste deel van de conferentie presenteren de deelnemers het plan. Ondersteuning van professionals kan deel uitmaken van dit plan. Tot slot spreekt men af wie wat doet en wanneer iedereen weer bijeen komt, om te kijken hoe het gaat met de uitvoering van het plan.

Als herstel nodig is of als een grote groep mensen elkaar nauwelijks kent, wijkt de werkwijze iets af. Dat geldt ook bij leervragen. De principes, waaronder de positie van de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator en het ‘eigendom’ van het plan, zijn in alle gevallen hetzelfde.

Feit: Aan een Eigen Kracht-conferentie nemen gemiddeld twaalf tot dertien mensen deel. Zij maken tijdens die bijeenkomst samen gemiddeld achttien afspraken

Eigen Kracht-conferentie in vogelvlucht (ervaringen, 4 min)