In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws en verhalen

Dichtgetimmerd met voorwaarden

19 april 2024 Verhalen

Bij aanvragen voor een Eigen Kracht-conferentie in een situatie van ingrijpen of dreigend ingrijpen, is het heel belangrijk om het formele en het informele netwerk bij elkaar te brengen. We vragen de betrokken professional om bij het begin van het proces voorwaarden voor veiligheid te stellen waaraan het plan moet voldoen. “Dit levert vaak boeiende gesprekken op,” vertelt een collega. “Bijvoorbeeld als een jeugdbeschermer de voorwaarden zo opstelt dat het weinig ruimte laat voor het netwerk."

Lees verder

Binnen drie dagen

12 april 2024 Verhalen

“Als ik het zo vertel, is het eigenlijk best bijzonder,” zegt mijn collega. “In een ingewikkelde situatie lukte het om binnen drie dagen een kring samen te brengen en die kring maakte een veilig en passend plan.” Het begon met een aanmelding van een jeugdbeschermer. Mijn collega: “Hij belde terwijl hij onderweg was naar een moeder. Haar zoon van 16 jaar verbleef sinds kort in een gesloten instelling."

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.