In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren gezocht

1 augustus 2019 Nieuws

Na de zomer is er weer een driedaagse training voor nieuwe Eigen Kracht-coördinatoren. De data zijn 28, 29 september en 4 oktober. Alle Eigen Kracht-conferenties worden georganiseerd door Eigen Kracht-coördinatoren. Deze mensen zetten zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid in voor anderen.

Lees verder

Wet verplichte ggz

20 september 2019 Blog

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Vorige week vond hierover een conferentie plaats waar de Eigen Kracht Centrale, samen met Mind, GGZ Nederland en de NVvP, een workshop gaf. Die ging over een belangrijk onderdeel van de wet: het recht op het maken van een eigen plan van aanpak voor mensen die te maken krijgen met verplichte ggz.

Lees verder

Geen verslaglegging

13 september 2019 Blog

“Eén van de prettige dingen van Eigen Kracht-coördinator zijn, is voor mij dat ik zelf niets hoef met informatie,” zegt een coördinator in een gesprek over onze manier van werken. “We luisteren en stellen vragen, zodat de ander verder kan denken.” In het gesprek komen voorbeelden voorbij en we komen erop uit dat het soms in kleine dingen zit. Kleine dingen die in hun effect groot kunnen zijn. “Als ik met mensen praat over een Eigen Kracht-conferentie, dan hoef ik geen verslag te maken, niets te duiden of te analyseren.”

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Wilt u direct bellen met iemand die u meer kan vertellen over de mogelijkheden in uw regio of woonplaats? Klik voor de contactgegevens op de regio in de landkaart.