In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws en verhalen

Verbonden netwerken

19 juli 2024 Verhalen

“Het is belangrijk dat deze kinderen nu een netwerk hebben dat verbonden is,” zei de jeugdbeschermer na afloop van een Eigen Kracht-conferentie. “Dat is in deze situatie al zo’n grote stap vooruit.” Deze jeugdbeschermer had ons gebeld met zorgen over een tweeling van drie jaar. Beide ouders waren erg jong, de moeder woonde zelfstandig, de vader woonde bij zijn ouders. De meisjes waren de ene week bij hun moeder, de andere week bij hun vader. Dat ging redelijk, maar er was geen contact tussen de families.

Lees verder

Warm gevoel van zoveel mensen

12 juli 2024 Verhalen

“De kracht van het netwerk,” antwoordt Silvia Lipman op mijn vraag wat haar het meest is bijgebleven van het netwerkgesprek dat zij heeft georganiseerd. Silvia is coördinator mantelzorgondersteuning en VPTZ thuis bij Manteling en heeft de training ‘Samenkracht’ gevolgd. Ze vertelt: “Sinds de training vraag ik niet meer ‘Wie kan u helpen?’, maar ‘Wie vinden het belangrijk dat het goed met u gaat?’. Dat deed ik ook bij een meneer die ik begeleid. De zorg voor zijn dementerende vrouw is zeer zwaar.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.