In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Drang of dwang?

24 september 2021 Blog

“Er werd door jeugdzorg gezegd dat mijn kinderen beter ergens anders konden wonen. Ik was het daar niet mee eens, maar ik dacht dat ik niets te zeggen had,” vertelde een moeder aan de telefoon. “Mijn maatschappelijk werker zei dat ik recht had op het maken van een plan met familie en bekenden, dat er geen uitspraak was van de rechter en dat de hulp vrijwillig was. Ik wil graag alles doen om uithuisplaatsing te voorkomen. Kunnen jullie ons helpen?”

Lees verder

Kind op straat?

17 september 2021 Blog

Toen een moeder de kop ‘Zusjes komen op straat na overlijden moeder’ in de krant las, schrok ze. Ze had al jaren zorgen over haar dochter, die ernstige lichamelijke beperkingen heeft. Nu haar dochter bijna 18 werd, werden die zorgen groter. Mijn collega: “De moeder was vooral bang voor wat er zal gebeuren als haar iets overkomt. Ze zorgt alleen voor haar dochter. Er was nauwelijks contact met de vader, van wie ze al jaren gescheiden is.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.