In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Zusjes bij elkaar

11 juni 2021 Blog

In de praktijk de persoonlijk betrokkenen rondom een gezin vaak nog vergeten. Zo tweette de Amsterdamse advocaat Korver begin juni dat hij bezig was met een zitting uithuisplaatsing waar broer en zus gescheiden zijn. Met de vraag: “Leert de overheid dan nooit?” De familie had niet de kans gehad om een familiegroepsplan te maken, terwijl dat in de wet staat. Om bij de formatie van een nieuw kabinet aandacht te vragen voor de informele netwerken van kinderen, heeft een flink aantal pleitbezorgers, waaronder wij, in een brief aan informateur Hamer het belang van de kring voor kinderen benadrukt.  

Lees verder

Een planbijeenkomst met kinderen

4 juni 2021 Blog

“Ze hebben al genoeg meegemaakt, hier willen we ze niet bij hebben. Dan worden ze weer geconfronteerd met alle ellende.” Dat hoorde een Eigen Kracht-coördinator de afgelopen weken steeds in een grote familie die met elkaar een plan gaat maken voor twee kinderen van 11 en 13 jaar oud. Hun ouders gaan scheiden na een aantal jaren met veel ruzie en waarin ook sprake was van geweld.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.