In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Familiegroepsplan en staatssecretaris

26 mei 2023 Blog

Afgelopen week had ik een prettig gesprek met staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) over het belang van het familiegroepsplan en het feit dat de Jeugdwet op dit punt niet wordt nageleefd. Mariëlle Bruning van de Universiteit van Leiden concludeerde in de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen dat in 98% van de onderzochte situaties geen familiegroepsplan is gemaakt.

Lees verder

Gewoon aanbellen

19 mei 2023 Blog

“Wat kunnen jullie toevoegen?”, vroeg een manager in de ouderenzorg me vorige week. “We leggen verbindingen met mensen die voor iemand belangrijk zijn, maar niet in beeld zijn,” antwoordde ik. "Bij de start zeggen veel mensen ‘Ik heb niemand’ of ‘Ik wil mijn netwerk niet belasten’ of ‘Ze weten niet van mijn problemen’. Dan komen er toch gemiddeld tien mensen bij. Dat komt omdat wij onafhankelijk zijn en niets te maken hebben met de inhoud."

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.