In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Ouderschapsplan van een grote kring

9 december 2022 Blog

"Het was zo’n mooi telefoontje van de casemanager,” vertelt mijn collega. “Ze was heel blij dat het twee ouders gelukt was samen met hun families een plan te maken. Zes weken geleden hadden we voor het eerst contact, omdat ze grote zorgen had over deze gescheiden ouders. Er moest een ouderschapsplan komen. Er was veel hulp ingezet, maar ze kwamen er niet uit en de ruzies bleven overheersen.

Lees verder

Een vasthoudende jeugdbeschermer

2 december 2022 Blog

Vorige week belde een maatschappelijk werkster. Er waren vijf organisaties betrokken bij een gezin. Ondanks alle hulp groeiden de zorgen over de kinderen (12, 9 en 6). Ze vertelde: “De ouders zijn gescheiden. De moeder doet erg haar best, maar de invloed van haar ex is groot. Hij is net vrij uit de gevangenis na een veroordeling voor huiselijk geweld en neemt weer meer contact op. Ik wil het overdragen aan jeugdbescherming, maar dat zou betekenen dat hulpverlening meer gedwongen wordt."

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.