In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Stap voor stap de kring vergroten

22 juni 2018 Blog

Aan een Eigen Kracht-conferentie namen afgelopen jaar gemiddeld elf mensen deel. Bij de start zeggen veel mensen dat zij niemand hebben, liever niemand belasten of zich schamen voor wat er aan de hand is. We starten dus niet met het idee van een kring van elf mensen. Het gaat stapje voor stapje, met als doel verbinding maken, zodat er meedenkers komen. Voor iedere situatie zijn de stappen verschillend.

Lees verder

Haastige spoed is soms wel degelijk goed

15 juni 2018 Blog

Ons jaarrapport 2017 verscheen deze week. Daarin staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties van vorig jaar en de resultaten over tevredenheid en follow-up. De getalsmatig belangrijkste redenen voor een Eigen Kracht-conferentie waren echtscheiding, pedagogische onmacht en overbelasting van ouders. De onderwerpen uit de plannen hebben met name betrekking op opvoeding, gewenste woonplek, relatie tussen kind en ouders en een omgangsregeling.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Wilt u direct bellen met iemand die u meer kan vertellen over de mogelijkheden in uw regio of woonplaats? Klik voor de contactgegevens op de regio in de landkaart.