In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Mensen die het kind al jaren kennen

25 mei 2018 Blog

In de Volkskrant stond onlangs een column over de uithuisplaatsing van Anna, dochter van Maria. De betrokken huisarts kende moeder, oma en dochter al jaren en had medische verklaringen voor de zorgen van hulpverleners, maar dit werd door de Raad terzijde geschoven. Bij de Eigen Kracht Centrale komen we vaak tegen dat onvoldoende wordt geluisterd naar mensen die kinderen al vanaf de geboorte kennen. Veel besluiten worden genomen zonder dat familie, vrienden en andere betrokkenen kunnen meedenken. Terwijl het anders kan en de wet hier alle ruimte voor geeft!

Lees verder

Afscheid van een Eigen Kracht-coördinator

22 mei 2018 Blog

We benadrukken altijd dat Eigen Kracht-coördinatoren gewone burgers zijn en vinden dat erg belangrijk. Tegelijkertijd vind ik coördinatoren bijzondere mensen, omdat ze gedreven zijn en werken vanuit een visie waarin diversiteit, verbondenheid en eigenaarschap van mensen centraal staan. Half mei moesten we afscheid nemen van een van de Eigen Kracht-coördinatoren: Guus Aulbers. Een heel bijzonder mens, die veel heeft betekend voor de Eigen Kracht Centrale.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Wilt u direct bellen met iemand die u meer kan vertellen over de mogelijkheden in uw regio of woonplaats? Klik voor de contactgegevens op de regio in de landkaart.