In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Een plan uitvoeren en bijstellen

21 januari 2022 Blog

Als een plan op papier staat, stopt meestal ons werk. Na een maand bellen we om te horen hoe het gaat. Uit onderzoek blijkt dat de kring en betrokken professionals in de meeste situaties het plan volgen. Gemiddeld komt de kring in het jaar na de planbijeenkomst nog drie keer bij elkaar om de voortgang te bespreken. Soms worden we opnieuw ingeschakeld, bijvoorbeeld als er grote veranderingen zijn. Zo werden we gebeld over een jongen voor wie een bijeenkomst was georganiseerd.

Lees verder

Een plan met de buren

14 januari 2022 Blog

“Mijn mond valt open van verbazing,” zei de jeugdbeschermer na afloop van een bijeenkomst van een zwangere vrouw en haar kinderen. “Dit is wat we wilden, veiligheid voor moeder en kinderen.” De jeugdbeschermer was al een tijd betrokken bij dit gezin vanwege zorgen over de kinderen en nu over het ongeboren kind. De alleenstaande moeder had last van psychoses en was hiervoor in behandeling. Naast de zorgen die er al waren, verergerde de situatie tijdens de zwangerschap.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.