In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Passende informatie geeft grip

13 juli 2018 Blog

Situaties waarin een familiegroepsplan wordt gemaakt met behulp van een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator, zijn bijna altijd nijpend. Er dreigt bijvoorbeeld een uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, (gedwongen) opname of er zijn andere grote zorgen. Alle hens aan dek om een plan te maken. Dan denk je al snel aan hulptroepen inschakelen of een grote groep meedenkers mobiliseren. Maar er is nog een belangrijk ingrediënt en dat is informatie. Welke informatie nodig is, hangt af van degenen die het plan maken.

Lees verder

“Ik wilde het allemaal zelf doen.”

6 juli 2018 Blog

“Eindelijk had ik een eigen flat. Ik was daar zo blij mee. Maar toen ging het mis. Ik raakte in de war, ging weer blowen en alles ging verkeerd.” Aan het woord is een vrouw van 26 jaar met een licht-verstandelijke beperking. “Ik wilde het allemaal zelf doen en juist geen hulp vragen.” Een half jaar eerder was ze zelfstandig gaan wonen, met begeleiding.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Wilt u direct bellen met iemand die u meer kan vertellen over de mogelijkheden in uw regio of woonplaats? Klik voor de contactgegevens op de regio in de landkaart.