In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Moties rondom het familiegroepsplan

20 mei 2022 Blog

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over problemen bij uithuisgeplaatste kinderen was ook aandacht voor het belang van netwerken van kinderen. Als er zorgen zijn over kinderen en er wordt gedacht aan uithuisplaatsing, dan zou gevraagd moeten worden wie het belangrijk vinden dat het goed gaat met de kinderen en deze mensen zouden moeten meedenken over een plan. Maar ook bij kinderen die al uithuisgeplaatst zijn, is het belangrijk om te kijken wie er bij hen horen. Er zijn twee moties aangenomen met algemene stemmen om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij de ondersteuning van ouders van uithuisgeplaatste kinderen om een plan te maken.  

Lees verder

Sleutelrol voor opa

13 mei 2022 Blog

“We kregen een vraag voor een jongen van 16 jaar, maar uiteindelijk ging het over het hele gezin”, vertelt een Eigen Kracht-coördinator. De jongen woonde in een jeugdinstelling, maar daar moest hij weg. Zijn begeleider stelde een Eigen Kracht-conferentie voor om te kijken waar hij heen zou kunnen. De ouders vonden het een goed idee en de jongen wilde het wel proberen, dus de Eigen Kracht-coördinator ging langs.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.