In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws en verhalen

Van dakloos naar verbinding

14 juni 2024 Verhalen

“Ik heb grote zorgen over mijn zoon,” vertelde een moeder. “Hij is 35 jaar, heeft last van psychoses, is dakloos, heeft geen contact met zijn zoontje, heeft schulden en ik weet niet waar hij is. Ik wil hem helpen, maar ik weet echt niet hoe.” Na uitleg over wat wij zouden kunnen doen, sprak de moeder haar twijfel uit over het netwerk: “Ik denk niet dat er veel mensen zijn die nog iets kunnen of willen doen, er is veel gebeurd."

Lees verder

Ongemerkt enorm verschil in werken

7 juni 2024 Verhalen

Afgelopen week was er een bijeenkomst bij een thuiszorginstelling die ruim twee jaar geleden begonnen is met trainingen in het groter maken van de kring van ouderen. De Eigen Kracht Centrale heeft alle wijkverpleegkundigen en EVV-ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) getraind in het doorvragen over het informele netwerk, intervisie begeleid en meegedacht. Dit ging vooral over de vraag wat te doen bij mensen die aangeven geen netwerk te hebben, het netwerk niet te willen belasten of hun zorgen niet te willen delen.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.