In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Een eerste stap

3 februari 2023 Blog

“Betrokkenen bepalen het begin en het eind, dat betekent soms geduldig wachten en blijven aansluiten,” zegt mijn collega. Ze was gebeld door een wijkteammedewerker over een vrouw met wie het erg slecht ging. De vrouw woonde alleen en wilde graag haar kinderen weer zien. Deze waren een aantal jaar geleden toegewezen aan haar ex-partner. Er was eerst een omgangsregeling, maar die was stopgezet.

Lees verder

Tegenover elkaar staan

27 januari 2023 Blog

We krijgen regelmatig vragen van hulpverleners over situaties die zo uit de hand lopen dat de schade groot is, terwijl de betrokken mensen dat niet goed door hebben. Bijvoorbeeld bij complexe echtscheidingen, waar dan gesproken wordt over ‘kampen’ of ‘tegenstanders’. Een jeugdbeschermer zei: “Ik vroeg beide partijen om samen in gesprek te gaan, in het belang van de kinderen. Ieder van hen zei: ‘Wij doen alles in het belang van de kinderen.’ Dan is het lastig om verder te praten, maar onze zorgen nemen toe.”

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.