In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Altijd een kans

5 maart 2021 Blog

“Ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar te monitoren bij dit gezin, het netwerk doet alles,” vertelt jeugdbeschermer Marlinde van den Heuvel uit Apeldoorn naar aanleiding van een Eigen Kracht-conferentie voor twee meisjes (8 en 10) en hun alleenstaande moeder uit Suriname. “Er waren veel hulpverlenende instanties betrokken, maar niemand kreeg echt contact met hen. De problematiek was heftig. De kinderen gingen niet meer naar school, de hygiëne was niet goed en er werd nooit gekookt. Het huis bleek niet aangesloten te zijn op het gas."

Lees verder

Een plan voor een tussenstap

26 februari 2021 Blog

“De familie wilde heel veel doen en eigenlijk te snel,” vertelt een jeugdbeschermer over de familie van een 14-jarige jongen die in een behandelcentrum woont. De jongen was ruim twee jaar geleden uithuisgeplaatst, naar aanleiding van een onderzoek na een melding van huiselijk geweld. Tot verdriet van iedereen werd hij in een centrum geplaatst aan de andere kant van het land. Voor zijn familie werd het daardoor moeilijk om regelmatig langs te komen.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.