In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

“Met dit plan krijg ik een nieuwe kans”

27 november 2020 Blog

“We hebben al vaak geprobeerd een plan te schrijven, samen met mijn vader, maar we kregen steeds ruzie. Nu lukte het wel,” vertelt een 28-jarige vrouw na haar Eigen Kracht-conferentie. Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Net als in de Jeugdwet en Wmo staat hierin dat mensen recht hebben op het maken van een eigen plan van aanpak, in dit geval om verplichte zorg te voorkomen.

Lees verder

“Drugsverslaafden komen ook uit families”

20 november 2020 Blog

Tijdens de digitale bijeenkomst van het Europese family group conference-netwerk, deelden Schotse collega’s een bijzondere film: ‘Recognition matters’. De film combineert een verhaal met onderzoek van de Universiteit van Edinburgh vanuit de theorie van erkenning van Honneth. Dr. Mitchell vertelt dat uit het onderzoek blijkt dat betere resultaten in hulpverlening worden behaald als er sprake is van empowerment, erkenning en partnerschap met professionals. Het gaat om gehoord en gezien worden en dus om erkenning krijgen.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.