In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan daarnaast ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Plan bij signalen van psychose

23 september 2022 Blog

Zaterdag 17 september '22 vierden we met onze Eigen Kracht-coördinatoren feest: 20 jaar Eigen Kracht Centrale en 22 jaar Eigen Kracht-conferenties. Met een prachtige, diverse groep mensen proosten we, zongen we, aten we en natuurlijk deelden we verhalen. Een onderzoeker had twintig jaar onderzoek bekeken. Een van de conclusies: de tevredenheidscijfers over Eigen Kracht-coördinatoren zijn al twintig jaar prachtig: constant rond de 8.

Lees verder

Andere wending na gesprek familie

16 september 2022 Blog

We werden gebeld door een opbouwwerker over een vrouw die hij begeleidde: “Ze heeft moeilijke jaren gehad, met een vechtscheiding en veel persoonlijke, psychische problemen. Nu zou ze heel graag weer in contact komen met haar twee kinderen, die bij haar ex wonen.” Toen een Eigen Kracht-coördinator bij de vrouw kwam, vertelde ze dat ze haar leven weer op de rails had en een omgangsregeling wilde.

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.