In plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn.

Wij gaan voor samenredzaamheid

Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.

Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!

De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen we al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Nieuws, Blog en Agenda

Motivatie in de voorbereiding op een plan

9 april 2021 Blog

Met de scriptie ‘Fuerza Propria, onderzoek naar de motiverende en activerende rol in de voorbereidende fase van een Eigen Kracht-conferentie’ studeerde Sarah van Wassenaer vorige week af aan de Hogeschool Leiden. Ze heeft acht interviews gehouden met hoofdpersonen uit conferenties, hulpverleners en Eigen Kracht-coördinatoren en gesprekken in de voorbereidende fase geobserveerd. De vraag was op welke wijze de hoofdpersonen en hun kring zich tijdens de voorbereidende fase door de coördinator gemotiveerd en geactiveerd voelen om samen met elkaar aan de slag te gaan. 

Lees verder

Ruzie van straat naar school

2 april 2021 Blog

Op een basisschool is veel gedoe met ruzies waar kinderen en ouders bij betrokken zijn. De school belde ons en we hebben een online overleg gehad met de school, de wijkagent en een gemeenteambtenaar. Tijdens het overleg bleek dat het eigenlijk ging om overlast in de straat waar de school staat. “Er waren conflicten in de straat, vooral tussen een aantal gezinnen,” vertelt een collega. “Die conflicten kwamen de school in, via de ouders en de kinderen.”

Lees verder

Ik vond het hartverwarmend dat iedereen de noodzaak inzag van het plan. We konden het meteen gebruiken en het wordt nog steeds gebruikt.

Ik zou elke bestuurder willen oproepen om hulpinstanties te wijzen op de verankering van Eigen Kracht-conferenties in de nieuwe jeugdwet.

Een plan maken voor een gezin is echt iets anders dan een plan maken met een gezin en hun familie en vrienden. Het plan is rijker dan wanneer ik het alleen maak en meer mensen helpen om de doelen te bereiken.

Ouders hebben vaak weerstand tegen een gezinsvoogd. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator kan veel makkelijker contact krijgen met iedereen.

Wat speelt er in mijn regio?

Eigen Kracht-conferenties kunnen in veel Nederlandse gemeentes worden aangevraagd. Bel direct met ons landelijke aanvraagnummer op 085 - 049 85 64 voor meer informatie.