Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale. We verzoeken u de klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker, trainer of coördinator waarover de klacht gaat. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigend resultaat, kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijke regiomanager of trainer. Deze bekijkt in samenspraak of een oplossing mogelijk is.

  • Een klacht wordt binnen tien werkdagen in behandeling genomen, u ontvangt daarover bericht.
  • We streven er naar klachten binnen een termijn van vier weken af te handelen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat onderzoek nodig is, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld binnen de gestelde termijn. Tevens wordt aangegeven binnen welke termijn afhandeling wel mogelijk is.
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en twee jaar bewaard.

Klachtencommissie
De Eigen Kracht Centrale heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer gesprekken niet hebben geleid tot het oplossen van de klacht, kan rechtstreeks een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De commissie neemt de klacht dan in behandeling. Het oordeel van de commissie is bindend voor de Eigen Kracht Centrale. Hieruit voortvloeiende acties worden binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

Folder Klachtencommissie (pdf)

Papieren exemplaren zijn desgewenst te verkrijgen via info@eigen-kracht.nl.