Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale. We verzoeken de klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker of coördinator waarover de klacht gaat. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigend resultaat, kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijke regiomanager. Deze bekijkt in samenspraak of er een oplossing mogelijk is.

Klachtencommissie
De Eigen Kracht Centrale heeft ook een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer gesprekken niet hebben geleid tot een oplossing, kan rechtstreeks een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De commissie neemt de klacht dan in behandeling.

Folder Klachtencommissie (pdf)

Papieren exemplaren zijn desgewenst te verkrijgen via info@eigen-kracht.nl.