Privacy

Stichting Eigen Kracht Centrale gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie. Gegevens die u ons via deze website verstrekt bij het aanvragen van informatie of om u aan te melden voor een training of bijeenkomst worden slechts voor die doeleinden gebruikt en worden uiterlijk binnen twaalf maanden vernietigd.

De informatie die u hier invult voor de aanvraag van een Eigen Kracht-conferentie worden tot maximaal twee maanden na het laatste contact tussen aanvrager en de Eigen Kracht-coördinator vernietigd.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief kunt u zelf uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen via een link die altijd onderaan de nieuwsbrief zichtbaar is. Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen.