Aanvraagformulier voor uw cliënt

  • Bijv. cliënt, pupil, leerling, patiënt.
  • Bijvoorbeeld: man, vrouw, taal, cultuur, geloof
  • De Eigen Kracht Centrale is een stichting met ANBI-status en werkt zonder winstoogmerk. Wij leggen persoons- en contactgegevens alleen vast voor de uitvoering van een aangevraagde conferentie. Gegevens worden niet zonder toestemming van de betreffende persoon aan derden verstrekt.