ANBI-stichting

De Eigen Kracht Centrale is een ANBI-stichting zonder structurele inkomsten. Om mensen te ondersteunen om eerst in eigen kring problemen op te lossen, is steun nodig. Uw gift wordt enorm gewaardeerd! Giften zijn welkom op rekeningnummer NL41 RABO 0153 7808 86, t.n.v. st. Eigen Kracht Centrale Zwolle, o.v.v. ‘gift’.

Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan De Eigen Kracht Centrale aftrekbaar van het belastbaar inkomen.