Verschil tussen familiegroepsplan en Eigen Kracht-conferentie

Met een familiegroepsplan maken mensen met anderen die belangrijk voor hen zijn een plan met oplossingen voor problemen. Sinds 1 januari 2015 heeft iedereen het wettelijk recht om zo’n familiegroepsplan (zo heet dat in de jeugdwet) of een persoonlijk plan (Wmo) te maken, vóórdat anderen dat voor hen doen. Dat betekent dat als er hulpverlening of gemeenten betrokken is dat zij met hun hulp/ondersteuning moeten aansluiten op het familiegroepsplan (persoonlijk plan).

Een Eigen Kracht-conferentie is een manier om zo’n familiegroepsplan/persoonlijk plan te maken. Alleen de hoofdpersoon en zijn sociale kring beslissen wat er in hun plan komt te staan. Voorafgaand kunnen hulpverleners en andere professionals informatie geven die de vervolgens meegenomen kan worden bij het bedenken van oplossingen. In het besloten deel zijn alleen de hoofdpersoon(en) aanwezig.

Bekijk hieronder de film van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind over het belang van Eigen Kracht-conferenties; te meer nu het recht op een familiegroepsplan is opgenomen in de Jeugdwet.