Trainingen

Algemene informatie
Steeds meer organisaties willen werken vanuit de principes van Eigen Kracht. Feitelijk is dan een omslag nodig. Niet alleen in denken en doen van beroepskrachten die op deze manier willen werken. Ook de organisatie of gemeente zelf verhoudt zich anders tot burgers wanneer zij plannen die door burgers zijn gemaakt als leidraad nemen in werk en beleid.

Ervaring uit de praktijk
De Eigen Kracht Centrale heeft sinds 2000 veel ervaring opgedaan in het werken vanuit deze visie. Het activeren van (sociale) netwerken en burgers vanuit een onafhankelijke positie ondersteunen regie te nemen of te behouden speelt daarin een centrale rol. In de samenwerking met hulpverleningsorganisaties, gemeenten, instellingen en collega’s in het buitenland komen vaak dezelfde zaken terug waar men tegenaan loopt.

Maatwerk
Om organisaties te ondersteunen in het werken vanuit de visie van Eigen Kracht biedt de Eigen Kracht Centrale verschillende mogelijkheden. Zo is er een divers aanbod aan trainingen, zijn er mogelijkheden voor ondersteuning in beleid en uitvoering of denken we met u mee bij actuele vraagstukken. Iedere vraag is uniek en behoeft maatwerk. Daarom stemmen we ons aanbod af op wat u of uw organisatie nodig heeft.


Praktische informatie
Voor wie zijn de trainingen?
De visie van Eigen Kracht is door iedereen toe te passen. Deelnemers en deelnemende organisaties zijn onder meer: gemeenten, organisaties voor jeugdzorg, ouderenzorg, ggz en mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, CJG’s, vrijwilligersorganisaties, burgers, scholen, rechters, advocaten, leden van het OM, medewerkers van reclassering, gevangenis of politie.

Mogelijkheden
We geven trainingen en workshops op maat, die aansluiten op vragen van een organisatie of gemeente en bij de deelnemers. Alle trainingen kennen een maximum aantal deelnemers van vijftien.

Trainers
Ervaren trainers van de Eigen Kracht Centrale geven de trainingen. Zij hebben ruim ervaring in het werken vanuit de visie van Eigen Kracht en herstelgericht werken. De aanpak sluit aan bij de principes van deze visie, waarbij de vraag van de groep leidend is.

Trainingsvormen
De trainingen en workshops zijn praktisch en interactief. Deelnemers worden uitgenodigd de inhoud te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Powerpoint-presentaties, films en verschillende oefeningen vormen de basis. Daarnaast zijn er kringgesprekken, praktijkvoorbeelden, casuïstiekbesprekingen, discussies of wordt er gewerkt aan het maken van een plan.

Training EKC 9

Vooropleiding
Voor het deelnemen aan de trainingen is geen specifieke vooropleiding nodig. Werken vanuit de visie van Eigen Kracht kan iedereen die zich hierin wil verdiepen en wil laten inspireren.

Accreditatie
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De training ‘Werken vanuit de visie van Eigen Kracht’ is geaccrediteerd voor enkele beroepsgroepen. PE-punten zijn te verkrijgen voor deelnemers die verbonden zijn aan het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers en voor het Beroepsregister van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Kosten
Trainingen worden verzorgd tegen een tarief van circa € 650 per dagdeel. Bij een aanvraag voor een training wordt in overleg vastgesteld hoeveel dagdelen passend zijn bij de trainingswens. Het tarief is inclusief materiaal, exclusief accommodatie en catering.

Voor trainingen op open inschrijving geldt een tarief van € 195 per deelnemer per dag, incl. lunch en materiaal. Een open inschrijving training gaat door bij minimaal drie deelnemers. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de training en wordt duidelijk vermeld bij de gepubliceerde informatie over de training.

Overige kosten
Per unieke trainingsdatum geldt een vast bedrag à € 45 voor reiskosten en reistijd van de trainer.

Alle genoemde prijzen zijn prijspeil 2016 en vrijgesteld van BTW