Trainingen

Algemene informatie
Steeds meer organisaties gaan werken vanuit het plan van de klant, waarbij deze zelf de regie houdt. Feitelijk is dan een omslag nodig. Niet alleen in denken en doen van beroepskrachten die op deze manier willen werken. Ook de organisatie of gemeente zelf verhoudt zich anders tot burgers als deze plannen leidraad worden in werkwijze en beleid.

Ervaring uit de praktijk
De Eigen Kracht Centrale heeft sinds 2000 veel ervaring opgedaan in het werken vanuit deze visie. Het activeren van (sociale) netwerken en burgers vanuit een onafhankelijke positie ondersteunen regie te nemen of te behouden speelt daarin een centrale rol.

Maatwerk
De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Eigen Kracht Centrale biedt verschillende trainingen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor ondersteuning in beleid en uitvoering of denken we met u mee bij actuele vraagstukken. Iedere vraag is uniek en soms is maatwerk nodig.


Praktische informatie
Voor wie zijn de trainingen?
Werken vanuit het plan van de cliënt met behoud van regie is door iedereen toe te passen. De trainingen worden gevolgd door onder meer: gemeenten, organisaties voor jeugdzorg, ouderenzorg, ggz en mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, CJG’s, vrijwilligersorganisaties, burgers, scholen, rechters, advocaten, leden van het OM, medewerkers van reclassering, gevangenis of politie.

Mogelijkheden
We geven trainingen en workshops op maat, die aansluiten op vragen van een organisatie of gemeente en bij de deelnemers. Alle trainingen kennen een maximum aantal deelnemers van vijftien.

Trainers
Ervaren trainers van de Eigen Kracht Centrale geven de trainingen. Naast ervaring in training hebben zij ruim ervaring in het werken vanuit de visie van Eigen Kracht en herstelgericht werken. De aanpak in de trainingen sluit aan bij de principes van de visie, waarbij de vraag van de groep leidend is.

Trainingsvormen
De trainingen en workshops zijn praktisch en interactief. Deelnemers worden uitgenodigd de inhoud te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Powerpoint-presentaties, films en verschillende oefeningen vormen de basis. Daarnaast zijn er kringgesprekken, praktijkvoorbeelden, casuïstiekbesprekingen, discussies of wordt er gewerkt aan het maken van een plan.

Training EKC 9

Vooropleiding
Voor het deelnemen aan de meeste trainingen is geen specifieke vooropleiding nodig, tenzij dit wordt vermeld. Werken vanuit de visie van Eigen Kracht kan iedereen die zich hierin wil verdiepen en wil laten inspireren.

Accreditatie
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De meeste trainingen zijn geaccrediteerd voor enkele beroepsgroepen. PE-punten zijn te verkrijgen voor deelnemers die verbonden zijn aan het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers en voor het Beroepsregister van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Andere accreditaties zijn mogelijk tegen kostprijs.

Algemene voorwaarden
Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier inzien.