Locatie en adres

Stichting Eigen Kracht Centrale, administratie

Dokter van Deenweg 108
8025 BK  Zwolle
038 – 422 25 26

NL77RABO 01 26 36 31 88
RSIN: 81 18 82 21 4