Blog op website Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Van de hand van bestuurder Hedda Van Lieshout verscheen onlangs een tweedelig blog op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Samen met Frederiek Muller, Eigen Kracht-coördinator én lid van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg, schreef ze een toelichting op het werk van de stichting Eigen Kracht Centrale en beschreef ze een verhaal uit de dagelijkse praktijk van Eigen Kracht-conferenties.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een vereniging van lokale adviesraden die adviesraden met elkaar wil verbinden en uitrusten met informatie en tools. Het doel daarvan is dat iedere adviesraad in staat is de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente. Deze focus op de leefwereld van inwoners is een grote gemene deler in het werk van de Eigen Kracht Centrale dat erop gericht is de leefwereld van mensen en de systeemwereld van organisaties en overheden samen te brengen als er een plan nodig is, veelal in situaties waar ingrijpen dreigt door overheid of instanties.

De blogs zijn hieronder te lezen:
Deel 1 – Eigen Kracht-conferenties
Deel 2 – Een familiegroepsplan via een Eigen Kracht-conferentie