“De dader zag in wat ie gedaan had”

Onderzoeksrapport Eigen Kracht-conferenties bij wandaden
Breng direct betrokkenen bij elkaar na een ingrijpende gebeurtenis als een vechtpartij of een uit de hand gelopen conflict. Dat wijst een verkennend onderzoek uit naar 25 Eigen Kracht-conferenties als herstel nodig is. Dader en slachtoffer komen met hun familie, vrienden bijeen om – op vrijwillige basis – te praten over de gebeurtenis die schade heeft aangericht.

Beide kanten van het verhaal
In het rapport ‘Goed gesprek gehad en elkaar de hand gegeven’ omschrijft onderzoeksbureau Antropol de meerwaarde van deze Eigen Kracht-conferenties. Daders, slachtoffers maar ook familieleden hechten er belang aan dat zij elkaar spreken en gevoelens kunnen uiten over het incident. Vrijwel altijd bieden daders excuses aan en krijgen slachtoffers antwoord op hun vragen.

Hoe verder?
Meestal wordt er een herstelplan met afspraken gemaakt over hoe verder te gaan, bijvoorbeeld over het stoppen met negatief over elkaar praten, een schutting te plaatsen of om in therapie te gaan. Gemiddeld zijn er negen deelnemers. Het gesprek blijkt voor hen belangrijker dan de gevonden oplossingen, dat is ook een paar maanden na de Eigen Kracht-conferentie het geval. Zowel daders, slachtoffers, hun netwerk én professionals zijn tevreden over bijeenkomst en resultaat.

Belang van de kring voor het herstel
Anders dan bij dader-slachtoffer-gesprekken draagt bij een Eigen Kracht-conferentie als herstel nodig is het sociale netwerk van het slachtoffer en van de dader bij aan het herstelproces. De Eigen Kracht Centrale vindt dat belangrijk, omdat ook zij geraakt worden als er iets ernstigs gebeurd is met iemand uit hun omgeving. Zij kunnen na de conferentie dader of slachtoffer steun bieden en meewerken aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.