Deelnemers aan Eigen Kracht-conferentie zeer tevreden

In de periode tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 deed Hogeschool Windesheim Flevoland onderzoek naar de tevredenheid en de follow-up van de Eigen Kracht-conferenties.

In de genoemde periode zijn in totaal 371 Eigen Kracht-conferenties gestart. Van de gestarte conferenties leidde 67% tot een conferentie en de overige 33% is gestopt tijdens de voorbereiding. Onder meer omdat al een plan was gemaakt, de situatie wijzigde of omdat het netwerk te klein of kwetsbaar bleek.

Driekwart van de Eigen Kracht-conferenties is aangevraagd door een professional. Per conferentie waren gemiddeld 10,1 personen aanwezig. Gemiddeld stonden 3,5 onderwerpen centraal per conferentie. In 78% van de situaties betrof de aanmelding (ook) minderjarige hoofdpersonen. De meest genoemde onderwerpen waren: echtscheiding, pedagogische onmacht, overbelasting ouders en gedragsproblemen van het kind of de kinderen. We merken de afgelopen jaren dat de situaties van personen en gezinnen die een Eigen Kracht-conferentie aanvragen, meer complex zijn. De zorgen van het netwerk en betrokken professionals zijn groot en in het merendeel van de situaties is sprake van drang en dwang.

De tevredenheid van deelnemers aan een Eigen Kracht-conferenties is onverminderd groot. De Eigen Kracht-conferentie krijgt gemiddeld een 7,6, de Eigen Kracht-coördinator een 7,9 en het plan een 7,6. De kring van persoonlijk betrokkenen noemde vooral de goede voorbereiding als reden voor hun tevredenheid, ze waardeerden de behulpzaamheid, snelheid en flexibiliteit van de Eigen Kracht-coördinatoren.

Tot slot is gekeken naar de ervaren opbrengsten van deelnemers. De onderzoekers belden deelnemers vijf á zes maanden na de Eigen Kracht-conferentie en een deel ook elf á twaalf maanden na de conferentie. Hieruit blijkt een aantal zaken: de hoofdpersonen hebben na de Eigen Kracht-conferentie meer controle over hun eigen leven, ze vragen meer om raad aan anderen, ze ontvangen meer steun uit hun omgeving, staan positiever in het leven en hebben meer vertrouwen in zichzelf. Dit geldt in gelijke mate bij de eerste en de tweede meting.

De onderzoekers noemen als belangrijke elementen voor deze resultaten het feit dat de kring wordt geïnformeerd over wat er aan de hand is, dat de kring mede daardoor het probleem serieuzer neemt en de bereidwilligheid van de kring om mee te denken en ook bij te dragen aan het aanpakken van de problemen.