Herstelgerichte oplossingen vluchtelingenvraagstuk

“Zet herstelgerichte benaderingen in bij het zoeken naar oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk. Maak daarbij gebruik van de ervaring van de Europese organisaties voor family group conferencing in het samenbrengen van gemeenschappen bij kwesties die hen raken.” Deze oproep doen de deelnemende landen van het Europese Family Group Conference Network.

Herstelgerichte besluitvorming
Ruim vijftig deelnemers uit zestien Europese landen deden de gezamenlijke oproep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk van 7 tot 9 oktober 2015 jl. in Cardiff, Wales. De landen hebben allemaal de ervaring dat het samenbrengen van alle betrokkenen bij een kwestie op basis van gelijke en gedeelde informatie tot goede oplossingen kan leiden. Ook als het gaat om complexe problemen. Besluitvorming op herstelgerichte basis geeft betrokkenen meer regie over hun eigen situatie en biedt ruimte om in verbinding met andere betrokkenen tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Statement by the European Family Group Conference Network in response to the refugee crises in Europe