Jaarcijfers Eigen Kracht-conferenties 2017

Het jaarrapport over 2017 is verschenen, geschreven door onderzoeker Peter Gramberg. In dit rapport staat informatie uit 2017 over alle Eigen Kracht-conferenties, de resultaten over tevredenheid en de follow-up door de onderzoeker na een half jaar.

Hoge cijfers
Opvallend is de grote tevredenheid van deelnemers aan Eigen Kracht-conferenties. De Eigen Kracht-coördinatoren krijgen hoge cijfers: van kinderen en jongeren gemiddeld een 8.5, van volwassen hoofdpersonen een 8,6, van familieleden een 8,4, van anderen uit het sociale netwerk een 8,1 en van professionals gemiddeld een 8,3. Ook de tevredenheid over het verloop van de Eigen Kracht-conferentie en over het plan is onderzocht. Dit levert eveneens hoge cijfers op. Kinderen geven gemiddeld een 8,2 aan de Eigen Kracht-conferentie en een 8,7 aan het plan. Volwassen hoofdpersonen geven een 8,1 aan de conferentie en een 8,3 aan het plan. Andere volwassen deelnemers (familieleden en sociaal netwerk) geven gemiddeld een 7,9 aan de conferentie en een 8,1 aan het plan. De beroepskrachten geven gemiddeld een 7,9 aan de Eigen Kracht-conferentie en een 7,7 aan het plan. De situaties waarvoor Eigen Kracht-conferenties worden aangevraagd, zijn tegenwoordig altijd zeer complex.

Spoed in vier dagen
De getalsmatig belangrijkste redenen voor een Eigen Kracht-conferentie waren echtscheiding, pedagogische onmacht en overbelasting van ouders. De onderwerpen hebben vooral betrekking op opvoeding, gewenste woonplek, relatie tussen kind en ouders en een omgangsregeling. Van alle aanvragen lukte het de betrokken kringen in 84% om een plan te maken: van alle aanvragen kwam het in 68% tot een formele bijeenkomst en in 16% maakten mensen een plan zonder de formele bijeenkomst. De overige 16% stopte tijdens de voorbereiding, zonder plan. Gemiddeld kwamen er 11,2 personen naar een Eigen Kracht-conferentie. In de helft van de gevallen lag er tussen het tijdstip van aanmelding en het tijdstip van de conferentie minder dan twee maanden voorbereidingstijd. De ‘snelste’ conferentie wat betreft tijdsduur tussen aanmelding en gehouden conferentie bedraagt vier dagen.

Het volledige rapport met de jaarcijfers