Jaarcijfers met kenmerken en tevredenheid

Deze week verscheen het rapport met de jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties van 2023. Het is samengesteld door extern onderzoeker dr. Peter Gramberg. Vanaf de officiële start van Eigen Kracht-conferenties in Nederland in 2001 is er onderzoek verricht naar de kenmerken, tevredenheid en follow-up van de conferenties. Sinds 2018 zoomt het rapport in op de resultaten van het zogenaamde registratiebestand (kenmerken) en op de tevredenheid van deelnemers: minderjarige hoofdpersonen, volwassen hoofdpersonen en beroepskrachten.

Kenmerken en tevredenheid
In 68% van de situaties ging de aanmelding (ook) over minderjarige kinderen, de overige situaties betrof alleen meerderjarigen. De kortste tijd tussen aanmelding en bijeenkomst was in 2023 vier dagen. Er kwamen gemiddeld negen personen naar de bijeenkomst. Hoofdpersonen en het netwerk geven gemiddeld een 8,3 aan de bijeenkomst en een 8,4 aan het plan en beroepskrachten een 7,7 en 7,3. Alle groepen zijn gemiddeld (zeer) tevreden over de Eigen Kracht-coördinator met scores rond de 8,5.

Afspraken 
Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat bij 86% van alle aanmeldingen een plan en/of afspraken zijn gemaakt. In 70% van alle aanmeldingen werd een bijeenkomst georganiseerd, waar een plan is gemaakt. In 16% bleek een bijeenkomst niet nodig, maar werd wel een plan gemaakt. Het doel van ons werk is het leggen van verbindingen en mensen in staat stellen om met elkaar te bespreken wat nodig is.