Kansfonds en Oranje Fonds ondersteunen toekomstplannen gedetineerden

Dankzij bijdragen van het Kansfonds (€ 20.000 in 2020) en het Oranje Fonds (€ 10.000 in 2020) kunnen de komende drie jaar Eigen Kracht-conferenties georganiseerd worden voor mensen in detentie die het contact met hun sociale netwerk willen herstellen en/of samen met hun naasten een toekomstplan willen maken. Na aanmelding op het nummer 085 – 049 85 64 kan direct gestart worden met de voorbereidingen voor een Eigen Kracht-conferentie.

Toekomst met eigen netwerk
Als na een periode van detentie de poort naar buiten opengaat, is er veel te doen. Praktische zaken moeten geregeld zijn, maar hoe regel je dat contact met familie, vrienden en andere bekenden hersteld wordt? Terwijl schuld en schaamte vaak in de weg staan? Hoe kunnen deze mensen toch een rol spelen bij terugkeer in de samenleving? En wellicht ook een rol hebben bij alle nodige praktische en sociale aandachtspunten? Eigen Kracht-conferenties kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. In samenspraak met de gedetineerde en de PI ondersteunt een onafhankelijke coördinator bij het samenbrengen van informatie en mensen zodat met elkaar een toekomstplan gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld over wonen, werk, het achterlaten van negatieve contacten of het omgaan met bepaald gedrag.

Besluitvormingsmodel
De Eigen Kracht Centrale organiseert al twintig jaar Eigen Kracht-conferenties voor mensen die in complexe situaties samen met familie, vrienden en andere bekenden een plan willen maken met oplossingen die hun situatie verbeteren. Een Eigen Kracht-conferentie is een bewezen krachtig hulpmiddel om tot een gezamenlijk plan in eigen regie te komen. In de afgelopen twintig jaar zijn ook enkele Eigen Kracht-conferenties georganiseerd voor mensen in detentie. De resultaten zijn veelbelovend. Met de bijdrage van de fondsen werkt de Eigen Kracht Centrale de komende jaren aan een structurele mogelijkheid voor deze manier van plannen maken. Onderzoek laat zien dat deze plannen succesvol zijn, bijdragen aan sociale cohesie en dat een minder groot beroep wordt gedaan op professionele hulp.

Kansfonds en Oranje Fonds
Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.