Kind heeft recht op steun familiegroep

In 2019 zijn de VN Conventie voor de Rechten van het Kind (1989) en de Nieuw-Zeelandse ‘Young Persons and their Family Act’ (1989) allebei 30 jaar oud. Beide wetten zijn baanbrekend geweest voor de positie van kinderen en gezinnen.

Voor zeventien samenwerkende organisaties in Europa die allemaal werken met Eigen Kracht-conferenties/family group conferences is dit jubileum aanleiding om bij de Verenigde Naties aandacht te vragen voor het recht van kinderen en hun families om bij hulpvragen altijd te starten bij het bredere sociale netwerk.

Met name voor kinderen die tijdelijk of definitief niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, bij huiselijk geweld, buurtconflicten, armoede, gezondheidsproblemen of bij kwesties op school is het is het van belang om verbonden te zijn en te blijven met hun familie en bredere netwerk.

De ruime ervaring die in Europa is opgedaan met familiegroepsplannen laat hiervan de waarde zien en laat eveneens zien hoeveel meer er mogelijk is als families gelijkwaardig kunnen meebesluiten bij maatregelen als er sprake is van ingrijpen door overheid of instanties als een uithuisplaatsing, huisuitzetting of gedwongen opname.

In een brief aan alle commissieleden roepen de organisaties op om dit recht van kinderen en hun families beter te beschermen en te promoten. Enkele aanbevelingen hierbij voor overheden en jeugdhulporganisaties zijn:

  1. Stop met het afnemen van de verantwoordelijkheid en het vermogen van een familie om voor henzelf te zorgen; het is het recht van het kind dat eerst de familiegroep wordt betrokken om een veilig en verantwoordelijk plan op te stellen.
  2. Betrek en bekrachtig alle mogelijkheden en middelen van familie en vrienden bij dit besluitvormingsproces.
  3. Sta niet toe dat instanties een oplossing afdwingen zonder verwijzing naar het bredere familienetwerk.
  4. Implementeer gemeenschapsgerichte programma’s die het bredere familienetwerk ondersteunen bij het nemen van een actieve rol om de veiligheid van kinderen te waarborgen.

Lees hier de oproep van het EU FGC Network: 201908_UNCRC_childrens’ rights for support from their social network