Netwerkversterking door Eigen Kracht-conferentie

Wat zegt het onderzoek van Erasmus Universiteit, TUDelft en MOOZ precies over Eigen Kracht-conferenties? Er is voor dit onderzoek gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen.

Het onderzoek laat zien dat dit meer gebeurt wanneer gebruik gemaakt wordt van een Eigen Kracht-conferentie. Ook zijn situaties waarin een conferentie wordt ingezet, complexer en is er vaker sprake van zwaardere problematiek.

Hieronder zijn de resultaten rondom de Eigen Kracht-conferenties uit dit onderzoek overzichtelijk op een rij gezet.

Resultaten Eigen Kracht-conferentie uit onderzoek ‘De netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociaal domein’ (pdf)