Nieuwe leden Raad van Toezicht gezocht

Stichting Eigen Kracht Centrale zoekt naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wegens aftreden van enkele leden zijn er per 1 januari 2020 drie vacatures. Aandachtsgebieden voor deze leden zijn:

  1. Ondernemerschap, communicatie, digitalisering en het delen van informatie.
  2. Wetenschap in relatie tot zorg, welzijn of samenleving.
  3. Ervaringsdeskundigheid in relatie tot het toepassen van eigen regie.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Bij het beoordelen van kandidaten dienen de functionele, vakinhoudelijke en persoonsgebonden aspecten te matchen met de vereisten voor een goedwerkend team.

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in de statuten van de stichting.

De Raad van Toezicht:

  • is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • geeft goedkeuring aan strategische keuzes, begroting en jaarrekening.
  • vervult een belangrijke rol als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.
  • stelt haar netwerk beschikbaar voor de Eigen Kracht Centrale.

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail met motivatie en c.v. naar info@eigen-kracht.nl. Wilt u eerst meer informatie, stuur ook dan een email naar info@eigen-kracht.nl, dan krijgt u de profielbeschrijving toegestuurd.

Reacties dienen uiterlijk 10 november 2019 binnen te zijn. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Gesprekken vinden plaats op 25 november.