Oproep aan de politiek: investeer in informele netwerken!

Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen doet de Eigen Kracht Centrale een dringende oproep aan de politieke partijen om te investeren in informele netwerken. Zo kunnen we met elkaar de zorg toekomstbestendig maken.

  • Neem de eigen kracht van burgers altijd als uitgangspunt in plannen, procedures en wetgeving.
  • Maak plannen en beslissingen van burgers leidend: geen besluiten nemen zonder de mensen die het betreft.
  • Organiseer naleving van de verplichting uit de Jeugdwet om bij de start van elke maatregel in te zetten op het maken van een familiegroepsplan.
  • Faciliteer onafhankelijke ondersteuning van kwetsbare informele netwerken bij het maken van een familiegroepsplan (Jeugdwet), Eigen plan van aanpak (Wvggz) of Persoonlijk plan (Wmo).

Lees meer