Plan van de burger? Nu even niet!

Zowel in de Jeugdwet als de nieuwe Wmo is het uitgangspunt de verantwoordelijkheid van de burger zelf. De burger heeft het recht om, met de ondersteuning vanuit zijn netwerk, een eigen plan te maken. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Of niet?

In de praktijk is daar nog te weinig van te zien. Het familiegroepsplan krijgt nog niet overal de ruimte, diverse gemeenten zoeken nog hoe ze dit moeten invullen en wat zij daarin moeten en kunnen doen. Ook bij de wijkteams en hulpverleners is de precieze wetgeving over het familiegroepsplan niet altijd bekend. Vaak is er sprake van tegenstrijdige opdrachten. In dit alles is het voor de burger zelf helemaal onduidelijk geworden.

Lees de bijdrage van Harro Labrujere met een aantal illustraties uit de praktijk op Sociale Vraagstukken.