Eigen Kracht Centrale: publicatie Witboek Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan, maak de transformatie waar!
In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Een historische gebeurtenis werd dit genoemd. Terecht! Eindelijk lijken we in te zien dat het niet helpt om voor mensen te bepalen wat de beste oplossingen zijn. Regie hoort bij de mensen zelf, regie afnemen is immers ook de verantwoordelijkheid afnemen. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Of niet?

Pijler transformatie
De praktijk is weerbarstig. Het familiegroepsplan krijgt nog weinig ruimte, gemeenten weten nog niet hoe dit in te vullen en wat zij daarin moeten en kunnen doen. Ook de wijkteams en hulpverleners vinden het familiegroepsplan ingewikkeld. Vaak krijgen ze tegenstrijdige opdrachten. In dit alles is het voor de burger al helemaal zoeken.

Duizenden plannen van burgers
Stichting Eigen Kracht Centrale is al sinds 2000 bezig om te zorgen dat de regie bij burgers ligt. De ervaringen met duizenden plannen van burgers met hun netwerk is mede aanleiding geweest voor het opnemen van het familiegroepsplan in de Jeugdwet. Daarom publiceert de Eigen Kracht Centrale het Witboek Familiegroepsplan. Voor gemeenten is dit witboek geschreven om op de vragen over het familiegroepsplan antwoord te geven.

Lees meer